Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Hodnocení klimatických politik EU v perspektivě EU na polovinu století.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
12/04/2017
Lhůta pro podání nabídek:
26/05/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
CLIMA.C.1/SER/2017/0004.
Hodnocení klimatických politik EU v perspektivě EU na polovinu století.
Cílem je zpřístupnit kvantitativní (modelovací) nástroje a uplatnit tyto nástroje pro vyhodnocení možností budoucí politiky EU v oblasti klimatu a energetiky. To zahrnuje hodnocení hospodářských, ekologických a sociálních dopadů pro EU a jednotlivé členské státy. Musejí být použity nejmodernější modely, které je zapotřebí v případě potřeby aktualizovat, a musí být zajištěna jejich integrace. Musí být vypracován základní náčrt a jeho varianty. Bude zapotřebí vyhodnotit dopady možných klimatických a energetických politik včetně těch, které souvisejí s neenergetickými emisemi skleníkových plynů, jako jsou ty pocházející z využívání půdy, zemědělství, odvětví hospodaření s odpadem a průmyslu. V neposlední řadě musejí být informace vyměňovány v interaktivním procesu s experty členských států a zainteresovaných stran. Modelování musí pokrývat všechny jednotlivé členské státy EU, kandidátské země (a popřípadě jiné evropské země). Všechna odvětví vypouštějící emise skleníkových plynů musejí být pokryta.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
12/04/2017 00:00
26/05/2017 16:00
08/06/2017 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 072-136301
Oznámení o zakázce
12/04/2017 00:00