Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Podpora rozvíjení specializovaných dovedností: rozsáhlá data, internet věcí a ky...
Veřejný zadavatel:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum zveřejnění v TED:
19/04/2017
Lhůta pro podání nabídek:
10/07/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
EASME/COSME/2017/007.
Podpora rozvíjení specializovaných dovedností: rozsáhlá data, internet věcí a kybernetická bezpečnost v případě malých a středních podniků.
EASME hodlá uzavřít smlouvu na služby rešeršování, určování, označování, zkoušení a ověřování specifických opatření na podporu rozvoje specializovaných dovedností týkajících se rozsáhlých dat, internetu věcí (IoT) a kybernetické bezpečnosti v případě malých a středních podniků v Evropě. Tato zakázka na služby bude realizována ve snaze podpořit cíle stanovené v nové agendě o dovednostech, především v návrhu odvětvové spolupráce v oblasti dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována budování synergií s činnostmi vyplývajícími z koalice pro digitální dovednosti a pracovní příležitosti a zamezování duplicitě snah Práce by měla být založena na poptávkou vedeném, pragmatickém a na výsledky orientovaném přístupu s cílem navrhnout konkrétní opatření a řešení, včetně vytvoření nástrojové sady zaměřené na poskytování vhodných, na míru vytvořených řešení pro malé a střední podniky. Výsledky tohoto úkolu by měly přispět k posilování přizpůsobivosti pracovních sil malých a středních podniků a kapacit v krátkodobém a střednědobém horizontu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
19/04/2017 00:00
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 076-146540
Oznámení o zakázce
19/04/2017 00:00