Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Programy mistrovské třídy pro vedoucí a výkonné pracovníky.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
29/04/2017
Lhůta pro podání nabídek:
19/06/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
VP-1387.
Programy mistrovské třídy pro vedoucí a výkonné pracovníky.
EIB vypisuje výzvu k podání nabídek s cílem vybrat dodavatele, kteří zajistí programy rozvoje v oblasti vedení sestávající z hromadných formálních vzdělávacích kurzů, na míru šitých akcí a jednotlivé podpory. Banka hledá poskytovatele s rozsáhlou a udržitelnou praxí v oblasti vypracování a provádění dle potřeby přizpůsobených programů a seminářů rozvíjení vůdčích dovednosti v mezinárodním prostředí (soukromé společnosti a veřejné organizace).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Program rozvoje nových vedoucích pracovníků (ELP) Služby poskytované v rámci této položky se vztahují na školení zaměřené na rozvíjení dovedností v oblasti zvyšování informovanosti, komunikace a týmové spolupráce. Cílovou skupinou jsou výše postavení profesionálové s předpoklady k tomu, aby se ujali vedoucí úlohy v krátkodobém a střednědobém horizontu (1 až 3 roky). Výše postavení profesionálové s předpoklady k tomu, aby se ujali vedoucí úlohy, mají vysokoškolské vzdělání a zpravidla více než 10 let praxe ve své specifické oblasti odbornosti V minulosti působili v několika funkcích, ve kterých byly požadavky a úkoly značně rozmanité, což jim umožnilo osvojit si různé dovednosti a znalosti nutné pro vedení týmu a řešení jejich provozních a personálních úkolů. Požadovaná délka školení v případě každého programu jsou 3 dny. Školení lze poskytnout v průběhu několika dní, které mohou, ale nemusí po sobě následovat, v průběhu období 3 měsíců. EIB očekává, že uskuteční 2 až 4 školení v rámci programu ročně.
Položka 2 Program položení základů vůdčích dovedností (FLP) Služby poskytované v rámci této položky zahrnují školení zaměřená na rozvoj dovedností v oblasti vedení jiných osob a přechod z role specialisty do role vedoucího týmu: cílovou skupinu tvoří v nedávné minulosti jmenovaní nebo zaměstnaní vedoucí jednotek, což je první úroveň vedení v zaměstnanecké hierarchii EIB; požadovaná délka školení v případě programu jsou 4 dny, dvakrát po 2 po sobě jdoucích dnech (2 x 2 dny) v průběhu období 3 měsíců; EIB očekává, že uskuteční 2 až 4 školení v rámci programu ročně; navíc může být uspořádán nepovinný den absolventů (navazující akce), a to jednou ročně na žádost EIB pro všechny předchozí účastníky tohoto programu.
Položka 3 Program rozvoje schopnosti vést (LDP) Součástí služby poskytovaných v rámci této položky jsou školení vytvořená tak, aby pomohla vedoucím pracovníků stát se vůdci. Rozvíjenými dovednostmi jsou: cílovou skupinu tvoří v nedávné minulosti jmenovaní nebo zaměstnaní vedoucí divize, což je druhá vedoucí úroveň v zaměstnanecké hierarchii EIB (úroveň středního vedení); požadovaná délka školení je 6 dní, dvakrát 3 po sobě následující dny (2 x 3 dny) v průběhu období 3 měsíců.
Položka 4 Program rozvíjení pokročilých dovedností v oblasti vedení (ALDP) Součástí služeb poskytovaných v rámci této položky jsou školení zaměřená na rozvíjení dovedností v oblasti vedení systémů a složitosti, strategie a vize a přechodu do vedoucí pozice. Cílovou skupinu tvoří v nedávné minulosti jmenování nebo zaměstnaní vedoucí oddělení a vedoucí ředitelství, kteří se rovněž označují jako ředitelé, což je třetí, respektive čtvrtá úroveň vedení v zaměstnanecké hierarchii EIB (vyšší výkonné vedení).
Položka 5 Program rozvíjení vůdcovských dovedností v případě vysoce postavených výkonných pracovníků (SELP) Tento program je podobný programům pro vzdělávání výkonných pracovníků, které nabízejí velké univerzity a obchodní škody na témata související s vedením ve vztahu k vedoucím pracovníkům bank. Tento program bude navržen jako doplnění programu ALDP dle položky č. 4. Cílem banky je podepsat mnohostrannou rámcovou smlouvu s alespoň 3 a nanejvýš 5 poskytovateli služeb tak, aby si mohla zvolit mezi několika programy SELP při zohlednění konkrétních vzdělávacích cílů jednotlivců, jejich agendy a dostupných termínů kurzů. Cílovou skupinou jsou vedoucí oddělení a vedoucí ředitelství, kteří se rovněž označují jako ředitelé, což odpovídá třetí, respektive čtvrté úrovni vedení v zaměstnanecké hierarchii EIB (vyšší výkonné vedení). Požadované trvání v případě každého školení je v rozsahu minimálně 3 a maximálně 10 dní, po sobě následujících, či nikoli.
Položka 6 Program mistrovské třídy pro výkonné pracovníky (EMP) V tomto programu bude navrženo několik témat, která doplní programy ELP, FLP, LDP a ALDP. Tyto kurzy mistrovské třídy budou navrženy tak, aby poskytly účastníkům příležitost zamyslet se nad aktuálními tématy v oblasti vedení a prohloubit vlastní praxi pro zajištění udržitelného přístupu ke studiu a rozvoj. Cílem banky je podepsat mnohostrannou rámcovou smlouvu s alespoň 3 a nejvýše 5 poskytovateli služeb tak, aby měla širší výběr mezi několika metodikami mistrovské třídy a obsahy, které budou lépe odpovídat různým cílovým skupinám a potřebě dosáhnout různých cílů. Jakmile banka zjistí potřebu EMP, zašle žádost o služby týkající se daného zadání všem poskytovatelům služeb a poté zvolí 1 z nich, aby zadání provedl v souladu s článkem 4 rámcové smlouvy. Cílová skupina bude stejná jako v případě programů ELP, FLP, LDP a ALDP. Požadovaná doba trvání školení je minimálně půl dne a maximálně 1 den, přičemž školení se uskuteční v prostorách EIB v Lucemburku. Za rok budou uspořádány 2 až 4 školení.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 099-195195 Oprava 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Oznámení o zakázce 29/04/2017 00:00