Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Název:
Externě zadávané služby v oblasti bezpečnosti, pomocných služeb a správy zařízen...
Veřejný zadavatel:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Datum zveřejnění v TED:
07/07/2017
Lhůta pro podání nabídek:
08/08/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
EFCA/2017/OP/01.
Externě zadávané služby v oblasti bezpečnosti, pomocných služeb a správy zařízení.
Cílem tohoto výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy mezi agenturami pod vedením Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) s 1 poskytovatelem služeb na zajištění externě zadávaných služeb v oblasti bezpečnosti, pomocných služeb a správy zařízení. Mezi agentury, které se připojily k tomto meziagenturnímu výběrovému řízení a které by také využívaly z něj vzešlou rámcovou smlouvu, jsou následující agentury Evropské unie: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 128-260010
Oznámení o zakázce
07/07/2017 00:00