Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Dražby emisních povolenek a dohled nad trhem s uhlíkem.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
30/05/2017
Lhůta pro podání nabídek:
12/07/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Dražby emisních povolenek a dohled nad trhem s uhlíkem.
Poskytovatelé služeb v rámci 3 různých položek poskytnou právní, ekonomické, finanční, jakož i účetní a auditní odborné znalosti za účelem pomoci Komisi při její činnosti týkající se zajištění integrity a spolehlivosti dražeb emisních povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a trhu s uhlíkem prostřednictvím rozvoje příslušných právních předpisů, jejich provádění a monitorování, postupů pro zadávání veřejných zakázek a smluvních ujednání, a také zajištění včasného a účinného řízení v případě problémů, nehod a krizových situací. Upozorňujeme, že předběžné informace ohledně tohoto řízení bylo uveřejněno v Úř. věst. 2016/S 103-183492 ze dne 31.5.2016 s názvem „Pomoc Komisi při provádění nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 („nařízení o dražbě povolenek“) a rámce tržního dohledu v rámci systému EU pro obchodování s emisemi“.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Právní pomoc
Rámcová smlouva v případě položky č. 1 poběží po počáteční období 24 měsíců a bude automaticky 2krát obnovena (s maximální celkovou dobou trvání 72 měsíců). Od zhotovitel(-ů) rámcové smlouvy v rámci této položky č. 1 může být požadováno poskytnutí následujících služeb: 1) právní pomoc při rozvoji, provádění, monitorování a přezkumu právních předpisů vztahujících se na primární a sekundární trh s povolenkami v rámci systém EU pro obchodování s emisemi; 2) právní pomoc při řízení zakázky; 3) právní pomoc při společném zadávání veřejné zakázky týkající se společné dražební platformy nebo subjektu sledujícího dražby; 4) právní pomoc při řízení dohod o společném zadávacím řízení; 5) koordinace a předání úkolů. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz oddíl 2.3 specifikací nabídkového řízení).
Položka 2
Hospodářská a finanční analýza trhu
Rámcová smlouva v případě položky č. 2 poběží po počáteční období 24 měsíců a bude automaticky 2krát obnovena (s maximální celkovou dobou trvání 72 měsíců). Od zhotovitel(-ů) rámcové smlouvy v rámci této položky č. 2 může být požadováno poskytnutí následujících služeb: 1) hospodářská a finanční analýza fungování trhů s uhlíkem; 2) ekonomické a finanční poradenství za účelem rozvoje, realizace, monitorování a přezkumu právních předpisů vztahujících se primární a sekundární trh s povolenkami v rámci systému EU pro obchodování s emisemi; 3) ekonomické a finanční poradenství pro řízení zakázek; 4) ekonomické a finanční poradenství a podpora při výběrovém řízení na společnou aukční platformu nebo subjekt sledující dražby; 5) ekonomické a finanční poradenství při řízení dohod o společném zadávacím řízení; 6) koordinace a předání úkolů. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz oddíl 2.3 specifikací nabídkového řízení).
Položka 3
Služby v oblasti účetnictví a auditu
Rámcová smlouva v případě položky č. 3 poběží po počáteční období 24 měsíců a bude automaticky 2krát obnovena (s maximální celkovou dobou trvání 72 měsíců). Od zhotovitel(-ů) rámcové smlouvy v rámci této položky č. 3 může být požadováno poskytnutí následujících služeb: 1) služby v oblasti účetnictví a auditu při provádění nařízení o dražbě povolenek, a to včetně auditu souladu provádění nařízení o dražbě povolenek ze strany dražebních platforem; 2) služby v oblasti účetnictví a auditu týkající se rozvoje, provádění, monitorování a přezkum právních předpisů týkajících se finančních trhů EU vztahujících se na primární a sekundární trh s povolenkami; 3) služby v oblasti účetnictví a pro veřejná výběrová řízení na jmenování společné dražební platformy a subjektu sledujícího dražby, a to včetně pomoci při stanovení finančních požadavků a nákladové struktury, jakož i hodnocení finanční situace uchazečů nebo účastníků; 4) služby v oblasti účetnictví a auditu s ohledem na smlouvy se společnou dražební platformou a subjektem sledujícím dražby, a to včetně provozního auditu provádění služeb v rámci těchto zakázek a auditu pro stanovení nákladů, kolísání nákladů a odhadu příslušných cenových úprav v rámci těchto zakázek; 5) předání úkolů. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz oddíl 2.3 specifikací nabídkového řízení).
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 102-203754
Oznámení o zakázce
30/05/2017 00:00