Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Podpora pro národní průzkumy stravování v souladu s metodikou EU v oblasti výživ...
Veřejný zadavatel:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum zveřejnění v TED:
11/07/2017
Lhůta pro podání nabídek:
13/10/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
OC/EFSA/DATA/2017/02.
Podpora pro národní průzkumy stravování v souladu s metodikou EU v oblasti výživy (7. podpora) – „průzkum o dětech“, včetně jedinců ve věku od 3 měsíců do 9 let.
Cílem tohoto výběrového řízení je zadání přímé zakázky na služby organizacím z členských států EU, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Srbska a Švýcarska, které mají vládní mandát k provádění průzkumu o stravování na vnitrostátní úrovni v období let 2017 až 2022 nebo 2018 až 2023, a v případě, že vnitrostátní průzkum o stravování nebyl v zemi financován v rámci procesu výživy nebo nebyl vůbec za posledních 5 let v rámci zamýšlené cílové skupiny proveden (s ohledem na referenční datum začátku terénních prací). V rámci výsledných zakázek by měli zhotovitelé buďto upravit nebo vytvořit metodiku, která bude používána v rámci těchto průzkumů podle pokynů EFSA o metodice EU pro tvorbu jídelníčku. Dietetické údaje shromážděné prostřednictvím těchto smluv by měly být k dispozici pro vědecké činnosti EFSA bez omezení jejich uplatnění.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
11/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 130-265062
Oznámení o zakázce
11/07/2017 00:00