Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Podpora provádění nařízení EU o dřevu.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
05/06/2013
Lhůta pro podání nabídek:
24/07/2013
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Podpora provádění nařízení EU o dřevu.
Politika Evropské unie v oblasti boje proti nezákonnému kácení stromů a souvisejícímu obchodu byla spolu s akčním plánem prosazování práva, správy a obchodu v lesnictví (FLEGT) vymezena v roce 2013. V jejím rámci byl navržen balík opatření na podporu mezinárodního řešení tohoto problému. V rámci provádění akčního pánu vyjednávala EU dohody o dobrovolném partnerství (VPA) se zeměmi vyrábějícími dřevo (partnerské země), které tyto strany právně zavazovaly k provedení programu vydávání povolení a k regulaci obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky stanovenými v těchto dohodách.Vzhledem k rozsáhlosti a naléhavosti tohoto problému bylo nezbytné doplnit a posílit akční plán FLEGT o další opatření a z toho důvodu bylo schváleno a v platnost dne 2.12.2010 vešlo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20.10.2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu; EUTR):http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmToto nařízení se vztahuje na širokou řadu dřevařských výrobků uvedených v jeho příloze na základě nomenklatury celních kódů EU. Platí od 3.3.2013, aby se na něj mohly subjekty z EU, výrobci dřevařských výrobků a členské státy a obchodní partneři řádně připravit. Do června roku 2012 Komise přijala nezbytné nelegislativní akty: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 363/2012 a prováděcí nařízení Komise (EU) 607/2012. V roce 2013 vypracovala Komise v úzké spolupráci s členskými státy metodický pokyn k EUTR, ve kterém byly vysvětleny dílčí aspekty nařízení.Ačkoli jsou tato nařízení přímo závazná v celé EU, členské státy mají povinnost učinit určitá konkrétní opatření a jsou odpovědná za jejich každodenní provádění a vymáhání.Účelem zakázky je:1. poskytnout podporu Evropské komisi při posuzování žádostí v případě kontrolních organizací;2. poskytnout podporu Evropské komisi při kontrole provádění a vymáhání EUTR dle výše uvedeného podrobného popisu;3. poskytnout Evropské komisi vstupy ve vztahu k bodu 1 a 2 výše, které budou použity při přezkoumání nařízení, které je naplánováno na rok 2015.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
05/06/2013 00:00
nevztahuje se
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2013/S 107-182396 Oznámení o zakázce 05/06/2013 00:00