Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Mezinárodní bezpečnostní služby.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
31/08/2017
Lhůta pro podání nabídek:
06/10/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
LZ-1412.
Mezinárodní bezpečnostní služby.
Účelem této výzvy k podání nabídek je zajištění externího poskytování služeb na pokrytí všech potřeb EIB v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a zdravotních potřeb pro veškeré činnosti v rámci podniku mimo Lucemburk v souladu s jejími obchodními činnostmi a podnikovou strategií. Tato výzva k podání nabídek bude rozdělena do 5 položek takto: — položka č. 1: zahraniční informace a zpravodajství, — položka č. 2: poradenství týkající se zahraniční bezpečnosti, — položka č. 3: bezpečnostní a ochranné služby pro zahraniční zaměstnance, — položka č. 4: nouzová evakuace, — položka č. 5: podpora vzdělávání. Všechny položky budou zadány současně. Předložení nabídek pro více než 1 položku od 1 uchazeče je povoleno; nicméně v takovém případě musí uchazeči předložit nabídku pro každou položku zvlášť. Každá položka bude hodnocena samostatně.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
31/08/2017 00:00
06/10/2017 23:59
10/10/2017 14:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Zahraniční informace a zpravodajství Položka č. 1 se týká zajištění globální bezpečnostní a lékařských informací na podporu zahraničních činností klienta a poskytnutí speciálních studií týkajících se jakékoli záležitosti rozvoje nebo aktuálních bezpečnostních a lékařských zájmů.
Položka 2 Poradenství týkající se zahraniční bezpečnosti EIB rozšiřuje své globální obchodní cesty a mise, z nich některé budou probíhat v prostředí s vyšším rizikem. EIB má téměř 40 externích úřadů nacházejících se mimo Lucembursko a v současnosti navyšuje své zahraniční portfolio v Evropě, Africe, Střední a Jižní Americe. Úplný seznam stávajících pracovišť je k dispozici v zadávací dokumentaci. Řada misí EIB se bude nacházet ve venkovských nebo odlehlých lokalitách, vzdálených od velkých měst nebo vstupních přístavů; řada z destinací jsou oblasti, kde existuje možnost bezpečnostního rizika pro zaměstnance. EIB si je vědoma své odpovědnosti, a proto usiluje o zajištění vhodných služeb podpory, které se předpokládají za účelem řešení takové situace. V případě položky č. 2 služby položky pokrývají celou škálu možných scénářů v případě bezpečnostního incidentu, který může nastat. Od uchazeče se očekává, že bude mít zkušenosti s prací s širokým spektrem bezpečnostních rizik pro zaměstnance, takže má rozsáhlé znalosti o tom, jak řešit takové situace.
Položka 3 Bezpečnostní a ochranné služby pro zahraniční zaměstnance Položka č. 3 se týká poskytnutí ochranných bezpečnostní služby pro zaměstnance EIB cestující a/nebo pracující v EU a v zahraničních lokalitách kromě EIB ústředí, které se nachází v Lucemburku. Konkrétně se jedná o poskytnutí služeb bezpečnostní pomoci pro pracovníky na obchodních cestách na misi nebo do externích úřadů, kde se od pracovníků v terénu může požadovat provedení služeb při setkáních a uvítáních, služeb ochranného doprovodu, služeb zabezpečení stanoviště.
Položka 4 Služby nouzové evakuace Položka č. 4 se týká poskytování evakuačních služeb k zajištění nouzové přepravy v případě krizových nebo nouzových situací, ke kterým by došlo během mise nebo v externích úřadech EIB.
Položka 5 Podpora vzdělávání Položka č. 5 se týká poskytnutí odborných a všeobecných bezpečnostních a zdravotních výcvikových balíčků včetně modulů e-vzdělávání pro zaměstnance EIB na misi nebo v Lucemburku, zejména ve vztahu k cestovnímu zabezpečení a zdravotní péči.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2017/S 166-341075 Oznámení o zakázce 31/08/2017 00:00