Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Analýza na podporu provedení článků 8a–8c směrnice Rady 2014/87/Euratom v praxi.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum zveřejnění v TED:
13/09/2017
Lhůta pro podání nabídek:
17/10/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
ENER/D3/2017-209-2.
Analýza na podporu provedení článků 8a–8c směrnice Rady 2014/87/Euratom v praxi.
Tento projekt je součástí činností Komise na podporu členských států EU, příslušných regulačních orgánů a držitelů licencí při účinném provádění článků 8a–8c směrnice Rady 2014/87/Euratom na základě usnadnění sdílení zkušeností a podpory jednotnějšího a ambicióznějšího provádění těchto ustanovení na úrovni EU. Za tímto účelem Komise již spolupracuje s členskými státy a příslušnými regulačními orgány (zejména prostřednictvím Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (Ensreg)) s cílem projednat vnitrostátní přístupy a určit další práci na podporu větší konvergence při provádění jaderněbezpečnostího cíle. Tento projekt doplňuje činnosti prováděné se skupinou Ensreg a má poskytnout informační vstupy pro, a stanovit budoucí oblasti práce a priority Evropské komise v tomto kontextu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 175-357697
Oznámení o zakázce
13/09/2017 00:00