Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Pojištění právní ochrany pro personál
Veřejný zadavatel:
European Court of Auditors (ECA)
Datum zveřejnění v TED:
28/04/2018
Lhůta pro podání nabídek:
22/05/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
CPN 634
Pojištění právní ochrany pro personál
Evropský účetní dvůr, se sídlem v Lucemburku, má v úmyslu vybrat pojistitele právní ochrany pro personál s cílem zajistit, aby členové jeho personálu mohli využívat právní ochrany, kterou by mohli uplatnit v rámci některých sporů, které vzniknou při příležitosti výkonu jejich funkcí či v jejich rámci, zejména z hlediska jejich zastupování při žalobě či obhajobě. Řízení tvoří 2 etapy: — v 1. etapě se mohou o účast ucházet všechny ekonomické subjekty, — v 2. etapě budou uchazeči, vyzvaní k předložení nabídky, vyzváni k předložení nabídky. Zakázka je rozdělena do 3 položek. Dvůr bude moct přidělit zakázku jednomu pojistiteli pro položku 1, nebo jednomu pojistiteli pro položku 1 a jinému pojistiteli pro položku 2, nebo jednomu pojistiteli pro položku 3. Jeden stejný subjekt může předložit jen jednu nabídku (položka 1, položka 2 nebo položka 3) nebo pro 2 položky (položka 1 a položka 2).
Služby
Soutěžní řízení s jednáním
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Právní ochrana personálu pro zastupování při žalobě
Smlouva na pojištění právní ochrany, která je předmětem položky 1, má za cíl převzetí nákladů na řízení a poskytování poradenských služeb v případě neshody nebo sporu, ve kterém stojí člen personálu vůči třetí straně, zejména zastupování člena personálu při žalobě pro uplatnění některých práv v občanském, trestním nebo správním řízení nebo pro dosažení smírné dohody o vyrovnání vzniklé škody. Člen personálu, příjemce pojištění právní ochrany, vystupuje v širokém smyslu slova jako „oběť“.
Položka 2
Právní ochrana personálu pro zastupování při obhajobě
Smlouva na pojištění právní ochrany, která je předmětem položky 2, má za cíl převzetí nákladů na řízení nebo poskytování poradenských služeb v případě neshody nebo sporu, ve kterém stojí člen personálu vůči třetí straně, zejména obhajobu člena personálu v občanském, trestním nebo správním řízení. Člen personálu, příjemce pojištění právní ochrany, vystupuje v širokém smyslu slova jako „obžalovaný“.
Položka 3
Právní ochrana personálu pro zastupování při obhajobě i žalobě
Smlouva na pojištění právní ochrany, která je předmětem položky 3, má za cíl převzetí nákladů na řízení nebo poskytování poradenských služeb v situacích, které zahrnují položky 1 a 2, ve kterých členové personálu, pro které je právní ochrana určena, vystupují jako oběti či obžalovaní.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 083-185960
Oznámení o zakázce
28/04/2018 00:00