Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Plán odvětvové spolupráce v oblasti dovedností: podpůrná opatření pro odvětví st...
Veřejný zadavatel:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum zveřejnění v TED:
23/05/2018
Lhůta pro podání nabídek:
23/07/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
EASME/COSME/2017/042
Plán odvětvové spolupráce v oblasti dovedností: podpůrná opatření pro odvětví stavebnictví
Toto je výzva k podávání nabídek formou otevřeného řízení pro uzavření zakázka na služby pro rozvoj vybraných evropských odborných modulů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v oblasti stavebnictví na základě zjištěných potřeb dovedností v oblasti BOZP pro konkrétní profesní profily ve stavebnictví, zejména pro práci s novými stavebními a izolačními materiály, technologiemi a jednotlivými procesy (včetně příslušných zařízení). Hlavním cílem této akce je přispět k rozvoji a zavádění dlouhodobé strategie v oblasti dovedností v odvětví stavebnictví, budování důkazů o situaci v oblasti dovedností a řešení nedostatku dovedností, mezer a nesouladů. Důraz bude kladen na současné a budoucí potřeby, zvyšování kvalifikace a vývoj nových učebních osnov, jakož i posouzení potřeby revize profesních profilů. Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
nevztahuje se
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2018/S 096-217867 Oznámení o zakázce 23/05/2018 00:00