Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Zajištění vzdělávacích kurzů pro vyšetřovatele nehod
Veřejný zadavatel:
European Maritime Safety Agency
Datum zveřejnění v TED:
16/06/2018
Lhůta pro podání nabídek:
13/07/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
EMSA/OP/14/2018
Zajištění vzdělávacích kurzů pro vyšetřovatele nehod
Cílem zakázky je navrhování a realizace školení v oblasti vyšetřování námořních nehod a příprava příslušných školicích materiálů, včetně prezentací, cvičení, případových studií a podpůrných poznámek. Kurzy jsou rozděleny do 2 samostatných položek, pro které bude uzavřena samostatná rámcová smlouva na poskytování služeb, každá s následujícím předmětem: – Položka č. 1: kurz základních dovedností pro vyšetřovatele nehod, – Položka č. 2: pokročilý kurz pro vyšetřovatele nehod.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Rámcová dohoda
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Kurz základních dovedností pro vyšetřovatele nehod
Cílem zadávacího řízení je určit vhodné(-ho) přednášející(-ho), který(kteří): – budou asistovat školiteli (-ům) EMSA na základě bodů uvedených v bodě 2.1.1. Míra zapojení bude určena na základě dohody mezi školiteli EMSA a zhotovitelem nejméně 3 týdny před plánovaným termínem daného školení. Délka modulů, ve kterých se od zhotovitele bude požadovat asistence EMSA školiteli, bude odhadem celkem 11 hodin, – vyvinou obsah, příslušná praktická cvičení / případové studie (prováděné v učebně) a doručí moduly dle návrhu kurzu na základě bodů uvedených v bodě 2.1.2 v celkové odhadované výši 24 hodin. Od zhotovitele se očekává příprava vhodných vzdělávacích materiálů před prvním školením a jejich aktualizace mezi dalšími sezeními, v případě potřeby, na základě zpětné vazby účastníků ohledně cílů kurzu, jak je uvedeno v bodě 2.1.2. a ve spolupráci se školitelem(-i) EMSA. Zhotovitel by měl podporovat vysokou míru aktivní účasti všech účastníků kurzu a v tomto ohledu by zmíněná cvičení / případové studie měly být prováděny v učebně s účastníky rozdělenými do skupin. Kromě toho by měly podpůrné dokumenty obsahovat srozumitelné instruktážní poznámky, které budou rozdány účastníkům.
Položka 2
pokročilý kurz pro vyšetřovatele nehod.
Cílem zadávacího řízení je určit vhodné(-ho) přednášející(-ho), který(kteří): – budou asistovat školiteli (-ům) EMSA na základě bodů uvedených v bodě 2.2.1. Míra zapojení bude určena na základě dohody mezi školitelem(-i) EMSA a zhotovitelem nejméně 3 týdny před plánovaným termínem daného školení. Délka modulů, ve kterých se od zhotovitele bude požadovat asistence EMSA školiteli, bude odhadem celkem 6 hodin, – vyvinou obsah, příslušná praktická cvičení / případové studie (prováděné v učebně) a doručí moduly dle návrhu kurzu na základě bodů uvedených v bodě 2.2.2 v celkové odhadované výši 29 hodin. Od zhotovitele se očekává příprava vhodných vzdělávacích materiálů před prvním školením a jejich aktualizace mezi dalšími lekcemi, v případě potřeby, na základě zpětné vazby účastníků ohledně cílů kurzu, jak je uvedeno v bodě 2.2.2. a ve spolupráci se školitelem(-i) EMSA. Zhotovitel by měl podporovat vysokou míru aktivní účasti všech účastníků kurzu a v tomto ohledu by zmíněná cvičení / případové studie měly být prováděny v učebně s účastníky rozdělenými do skupin. Kromě toho by měly podpůrné dokumenty obsahovat srozumitelné instruktážní poznámky, které budou rozdány účastníkům.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 114-258473
Oznámení o zakázce
16/06/2018 00:00