Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Prádelní služby, chemické čištění a údržba prádla a oděvů pro jesle, zařízení pé...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum zveřejnění v TED:
01/08/2018
Lhůta pro podání nabídek:
14/09/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
OIB.02/PO/2018/034/769
Prádelní služby, chemické čištění a údržba prádla a oděvů pro jesle, zařízení péče o děti a služby oficiálního stravování Evropské komise v Bruselu
Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení se týká prádelních služeb, chemického čištění a údržby prádla a oděvů pro jesle, zařízení péče o děti a služby oficiálního stravování Evropské komise v Bruselu
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Podmínky účasti
Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Čestné prohlášení musí být sepsáno podle vzoru, který je dostupný na následující webové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmPoznámka: úspěšný uchazeč musí před podpisem smlouvy, pod trestem vyloučení, na podporu čestného prohlášení, dodat listinné důkazy.Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.
Uchazeč musí poskytnout:— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za 2 uplynulá účetní období s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 2 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení za uplynulé 2 roky vykazovat průměrnou ztrátu, musí uchazeč jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti předložit další dokument, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,— prohlášení o ročním obratu, který se týká oblasti, jež zahrnuje toto oznámení o zakázce, uskutečněném během posledních 2 účetních období.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:— uchazeč musí poskytnout příklady podobných smluv včetně:—— příkladu poskytnutí prádelní služby za kilo pro stejného zákazníka,—— příkladu poskytnutí prádelní služby za kus pro stejného zákazníka.— certifikaci řízení jakosti (např. ISO 9001 nebo ekvivalentní certifikaci) nebo v případě, že uchazeč nemá přístup k těmto osvědčením nebo nemá možnost je získat ve stanovených termínech, veškeré důkazy o rovnocenných opatřeních v oblasti zabezpečení kvality, které sám poskytne,— certifikaci kvality hygieny a předcházení mikrobiologické kontaminaci textilií (např. RABC nebo jakoukoli rovnocennou certifikaci), nebo pokud nemá uchazeč přístup k těmto certifikátům nebo nemá možnost je získat ve stanoveném časovém termínu, jakékoli jiné doklady předložené společností, které zajistí kvalitu hygieny prosté jakýchkoli pochybení.
3 příklady podobných smluv včetně:— alespoň 1 příkladu prádelních služeb za kg poskytnutých stejnému zákazníkovi o objemu alespoň 43 000 kg ročně,— alespoň 1 příkladu prádelních služeb za kus poskytnutých stejnému zákazníkovi o objemu alespoň 28 000 ks ročně.
Mezníky
01/08/2018 00:00
nevztahuje se
nevztahuje se
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2018/S 146-333501 Oznámení o zakázce 01/08/2018 00:00