Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby správy dokumentů
Veřejný zadavatel:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum zveřejnění v TED:
21/07/2018
Lhůta pro podání nabídek:
03/09/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO/003/18
Služby správy dokumentů
Položka č. 1 – podpůrné služby pro činnosti EUIPO týkající se archivace, řízení a distribuce dokumentů, korespondence a balíčků a centra Wubbo de Boer Inter@ctive Centre.Položka č. 2 – služby týkající se manuálního či elektronického zpracování korespondence obdržené nebo vytvořené EUIPO, jakož i digitální správy dokumentů a dat.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Rámcová dohoda
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
21/07/2018 00:00
03/09/2018 13:00
05/09/2018 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Podůrné služby pro činnosti EUIPO týkající se archivace, řízení a distribuce dokumentů, korespondence a balíčků a centra Wubbo de Boer Inter@ctive Centre
Položka č. 1 – Rozsah podílu zakázky týkající se položky č. 1 zahrnuje zajištění provozních služeb, specifických služeb a ostatních služeb týkajících se správy archivu, interní distribuce, centrální reprografie a činností centra Wubbo de Boer Inter@ctive Centre („WdB IC“).Provozní služby jsou služby poskytované průběžně a zahrnují následující:– správa archivu, uvnitř i mimo prostory EUIPO,– interní distribuce (pošta, balíčky, publikace a ostatní položky),– centrální reprografie,– služby v centru Wubbo de Boer Inter@ctive Centre, které budou zahrnovat čítárnu pro konzultace bibliografických materiálů spolu s přidruženými úložišti a multifunkčními místnostmi.Rozsah zakázky také zahrnuje konkrétní služby jako údržba modulů pro archivaci a nákup, pronájem a půjčovné materiálů. Příležitostně může EUIPO požádat zhotovitele, aby poskytl ostatní služby týkající se předmětu této zakázky. Služby v současné době zahrnuté ostatními zakázkami EUIPO jsou nad rámec této výzvy k podání nabídky.
Položka 2
Služby týkající se manuálního či elektronického zpracování korespondence obdržené nebo vytvořené EUIPO, jakož i digitální správy dokumentů a dat
Položka č. 2 – předmětem položky č. 2 je poskytnutí služeb týkajících se manuálního či elektronického zpracování korespondence obdržené nebo vytvořené EUIPO, jakož i poskytnutí služeb digitální správy dat.Pro informační účely se hlavními službami v této zakázce rozumí:– služba č. 1: správa příchozí a odchozí korespondence a balíčků v EUIPO,– služba č. 2: digitalizace a/nebo digitální zpracování korespondence,– služba č. 3: digitální distribuce korespondence (odeslání pošty),– služba č. 4: kodifikace údajů (zadáním do počítače),– služba č. 5: identifikace plateb,– služba č. 6: přidružení plateb.Rozdělení služeb nicméně neznamená, že každá z těchto činností může být provedena zvlášť. Ve skutečnosti mohou být některé služby závislé na předchozím provedení ostatních služeb, zatímco ostatní mohou být prováděny souběžně.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 139-316711
Oznámení o zakázce
21/07/2018 00:00