Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozliše...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
17/07/2018
Lhůta pro podání nabídek:
02/10/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
EEA/IDM/R0/18/009
Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozlišení za referenční rok 2018
Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavření smlouvy (smluv) o službách s hospodářským subjektem (subjekty) zahrnující aktualizaci a tvorbu 4 stávajících vrstev s vysokým rozlišením (HRL) s některými změnami (zejména nové nebo upravené produkty o změně) za referenční rok 2018 a produkty o změně za období let 2015-2018.Tato výzva k podání nabídek je rozdělena do 4 položek:– položka č. 1: nepropustnost v roce 2018, změny nepropustnosti v letech 2015-2018 a zastavěnost v roce 2018,– položka č. 2: produkty v oblasti lesů: hustota pokrytí stromy a produkty v oblasti dominantních listnatých typů a produkty o změně a produkty v oblasti typů lesů,– položka č. 3: travní porosty a změna travních porostů,– položka č. 4: voda a vlhkost.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Veřejná zakázka
Podmínky účasti
Jak je uvedeno v oddílech 2.2.1 a 2.2.2.1 specifikací nabídkového řízení.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Nepropustnost v roce 2018, změny nepropustnosti v letech 2015-2018 a zastavěnost v roce 2018 Položka zahrnuje tvorbu 3 hlavních produktů:1) pokračování stávajících produktů v oblasti nepropustnosti za referenční rok 2018, ale s nárůstem prostorového rozlišení z 20 m na (nynějších) 10 m;2) pokračování stávajících produktů o změně v oblasti nepropustnosti za období let 2015-2018 (na 20m) a3) vrstva týkající se stavu složky zastavěnosti za rok 2018 s prostorovým rozlišením 10 m.Nepropustnost vrstev s vysokým rozlišením (HRL) má nejdelší stávající časovou řadu pro všechny HRL od produktů z roku 2006, 2009, 2012 a 2015 a související změny produktů. Způsob tvorby a pracovní postup je v současné době relativně stabilní, ale ve srovnání s předchozími produkty se zavádí dvě významné změny:1) vrstva týkající se stavu nepropustnosti za rok 2018 zlepší své prostorové rozlišení z 20 m x 20 m na 10 m x 10 m pixelů v souladu s technologickým vývojem a zlepšením;2) za účelem poskytnutí přidané hodnoty bude zahrnut harmonizovaný produkt týkající se zastavěnosti, který byl vyvinut společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) jako součást evropské vyrovnávací mapy (ESM), který bude založen na snímcích ze Sentinel 2 a musí být plně harmonizován se složkou nepropustnosti ve stejném prostorovém rozlišení 10 × 10 m.
Položka 2 produkty v oblasti lesů: hustota pokrytí stromy a produkty v oblasti dominantních listnatých typů a produkty o změně a produkty v oblasti typů lesů Tato položka pokrývá druhou aktualizaci HRL v oblasti lesů a z velké části vychází ze zavedeného pracovního postupu a způsobu odvozování hlavního produktu TCD (hustoty pokrytí stromy) a DLT (dominantního listnatého typu) za referenční rok 2018. Odvozené produkty „v oblasti lesů" jsou také zahrnuty jako předchozí produkty. Hlavní změny ve srovnání s předchozími HRL jsou:1) zvýšení prostorového rozlišení na 10 m x 10 m pro vrstvy týkající se stavu v souladu s ostatními HRL a2) zjednodušení produktů o změně na základě zkušeností získaných z prvních produktů v případě produktů o změně v oblasti lesů (2012-2015).Aby byly produkty o změně dostupné v plné časové řadě, jsou tato zjednodušení provedena jak za období 2012-2015 (na základě stávajících produktů o změně za období let 2012-2015), tak za období let 2015-2018.
Položka 3 Travní porosty a změna travních porostů Tato položka pokrývá tvorbu aktualizace produktů v oblasti travních porostů v roce 2015 a první produkt o změně v oblasti travních porostů. Prostorové rozlišení pro vrstvy týkající se stavu se zvýší na 10 m x 10 m v souladu s ostatními položkami.
Položka 4 Voda a vlhkost Tato položka zahrnuje tvorbu aktualizace typu „klouzavého archivu" výchozího produktu v roce 2015 v oblasti vody a vlhkosti. Typ aktualizace je odlišný od ostatních položek, protože produkt voda a vlhkost zásadním způsobem mapuje frekvenci výskytu podmínek vody a vlhkosti po dlouhou dobu 7 let (se 4 sezónními pozorováními za rok). V souladu s ostatními položkami se v případě produktu v oblasti vody a vlhkosti změní aktualizace referenčního roku 2018 v oblasti vody a vlhkosti na prostorové rozlišení 10 m x 10 m.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2018/S 183-413243 Oprava 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Oznámení o zakázce 17/07/2018 00:00