Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Studie v oblasti obchodování s lidmi – položka č. 1, 2 a 3
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum zveřejnění v TED:
06/10/2018
Lhůta pro podání nabídek:
16/11/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Studie v oblasti obchodování s lidmi – položka č. 1, 2 a 3
Cílem studií je:– systematicky přezkoumat fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů ve všech členských státech EU,– vypočítat ekonomické, sociální a lidské náklady v rámci obchodování s lidmi v EU, nikoliv globálně,– prozkoumat dopad přístupu EU v rámci boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a podpořit sdílení osvědčených postupů napříč zeměmi EU.Tyto studie byly určeny komisí jako jedny z klíčových činností komunikace v roce 2017 s cílem podpořit práci členských států, zainteresovaných stran a Evropské komise v této oblasti.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Veřejná zakázka
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Studie týkající se „Přezkoumání fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů členských států“
Od této studie se očekává:– poskytnutí přehledu o situaci ve všech členských státech EU týkající se fungování národních a případně nadnárodních referenčních mechanismů,– uvedení osvědčených postupů, vzorů a příkladů fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů,– poskytnutí konkrétních doporučení s ohledem na zlepšení fungování národních a nadnárodních referenčních mechanismů v zájmu obětí, s cílem pomoci členským státům při zavádění směrnice 2011/36/EU a poskytování poradenství Evropské komisi.
Položka 2
Studie týkající se „Ekonomických, sociálních a lidských nákladů v rámci obchodování s lidmi“
Tato studie musí:– zajistit komplexní přezkum literatury týkající se ekonomických, sociálních a lidských nákladů v rámci obchodování s lidmi při zohlednění případných informací a metodik v členských státech EU. Toto musí obsahovat příslušné odhady vyjádřené v eurech,– vyústit v kritickou analýzu dostupných modelů a metodik a poskytnout doporučení ohledně dostupných metod, které budou moci být použity v EU,– přihlédnout k dostupné literatuře a konkrétně studii zadané Evropským institutem pro rovnost žen a mužů s názvem “Studie metodických možností a ekonomické analýzy nákladů o genderově podmíněném násilí (GBV) v Evropské unii“ a studii úřadu Organizace spojených národů o drogách a trestných činech „Úvod do obchodování s lidmi: zranitelnost, dopad a opatření“ z roku 2008,– zaměřit se na obchodování s lidmi a nikoliv na násilí v obecném smyslu či násilí vedené pouze vůči ženám. Z těchto důvodů musí studie zaujmout genderově konkrétní přístup a zajistit, aby pohlaví bylo prosazováno prostřednictvím této analýzy,– přistupovat k obchodování s lidmi jako vážné formě trestného činu a násilí na ženách a dívkách. Všechny formy vykořisťování v souvislosti s obchodováním s lidmi musí být řešeny stejným dílem.
Položka 3
Studie týkající se „Dopadu přístupu EU v rámci boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování“
Tato studie musí:– poskytnout hloubkovou kritickou právní analýzu toho, jakým způsobem je obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování řešeno v rámci právních nástrojů EU,– zajistit kritické a vyvážené hodnocení toho, jakým způsobem je obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování řešeno v rámci politického rámce EU pomocí přezkumu nástrojů přijatých různými institucemi a agenturami EU,– poskytnout kritickou a vyváženou analýzu toho, jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje právní a politický rámec EU národní politiku a praxi,– zajistit kritickou a vyváženou analýzu silných a slabých stránek právního a politického rámce EU v rámci řešení sexuálního vykořisťování,– přihlédnout ke zjištěním studie týkající se genderového rozsahu v rámci obchodování s lidmi, studie týkající se komplexního politického přezkumu projektů v oblasti boje proti obchodování s lidmi financovaných Evropskou komisí a také k uživatelské zprávě.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 193-435447
Oznámení o zakázce
06/10/2018 00:00