Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva na služby v oblasti analýzy, hodnocení a rozvoje politiky ve vzt...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
04/04/2012
Lhůta pro podání nabídek:
22/05/2012
Stav:
Uzavřeno
Informace
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Rámcová smlouva na služby v oblasti analýzy, hodnocení a rozvoje politiky ve vztahu k dopadům lehkých silničních vozidel působícím na klima.
Nařízení (ES) č. 443/2009 (CO2 z vozidel) stanovuje krátkodobý cíl 130 g CO2/km, který mají dosáhnout výrobci osobních vozidel do roku 2015 s postupným zaváděním v roce 2012. Dlouhodobý cíl 95 g CO2/km byl určen pro rok 2020. Nařízení (EU) č. 510/2011 (CO2 z dodávkových vozů) stanoví cíl 175 g CO2/km, který má být dosažen výrobci dodávkových vozů do roku 2017. Dlouhodobý cíl 147 g CO2/km byl určen pro rok 2020.Z důvodu schválení různých prvků těchto nařízení bylo přijato několik následných prováděcích opatření.Čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 443/2009 požaduje kontrolu specifických cílů a výjimek ohledně emisí pro malé a specializované výrobce s cílem vymezení:— modalit pro dosažení dlouhodobého cíle 95 g CO2/km nákladově efektivním způsobem do roku 2020, a— aspektů realizace tohoto cíle, včetně poplatků za nadměrné emise.Souběžně čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 510/2011 stanoví podobné požadavky a požaduje potvrzení dosažitelnosti tohoto cíle.Komise v současné době provádí kontroly nařízení (ES) č. 443/2009 (CO2 z automobilů) a (EU) 510/2011 (CO2 z dodávkových vozidel), které by měly být dokončeny do konce roku 2012. S ohledem na proces schvalování v Evropském parlamentu a Radě může nastat potřeba „ad hoc“ podpory. Další podpora může být zapotřebí ve vztahu k jakémukoliv zavádění nebo monitorování, které se požaduje nebo může být požadováno. Požadavky rovněž mohou vzniknout v souvislosti s dalším vývojem politiky. Příklady by mohly obsahovat jakékoli následné kontroly legislativy, potřebu zaměřit se na jakoukoliv možnou interakci mezi legislativou pro dodávková vozidla a jakoukoliv budoucí strategií ohledně těžkých užitkových vozidel nebo možného budoucího opatření týkajícího se poháněných dvoukolových nebo čtyřkolových vozidel.Očekává se, že tento legislativní orgán a politiky budou pravidelně kontrolovány za účelem zohlednění vyvíjejících se vědeckých informací. Kromě toho, politiky EU musí také projít průběžným hodnocením k posouzení jejich účinnosti a správné realizace, zejména s ohledem na dosažení cílů EU s ohledem na změnu klimatu. Od úspěšných uchazečů se bude očekávat poskytnutí služeb v souvislosti s následujícím:1) analytická podpora ve vztahu k dopadům emisí z vozidel působících na klima a energetickému životnímu cyklu, především CO2;2) analýza specifických aspektů současné legislativy EU o emisích CO2 pro silniční vozidla a jejích prováděcích opatření a aspektů, které mohou být předmětem změny; 3) technologie, náklady, přínosy, efektivita nákladů, omezení dodávek, cenová přirážka, další hospodářské dopady a jiné důsledky opatření na snížení emisí z vozidel působících na klima;4) náhled na minulé změny na trhu vozidel, pokud jde o vývoj v oblasti segmentů vozidel, dodaného vybavení, nákladů, technických aspektů, nabídky výrobců, preferencí spotřebitelů, dopadu na emisí ovlivňujících klima; 5) analýza a hodnocení týkající se pravděpodobně budoucích změn v oblasti technických aspektů, tržních trendů, vývoje v poptávce spotřebitelů a nabídce výrobců; 6) podpora rozvoje politiky pro značení vozidel týkající se emisí a energetické účinnosti v místě prodeje a uplatňování příslušné legislativy EU;7) poradenství v oblasti problematiky týkající se emisí z tradičních ovzduší znečišťujících látek z vozidel a jejich interakce s emisemi ovlivňujícími klima;8) technické a právní poradenství v oblasti problematiky týkající se schvalovacích postupů typu vozidel;9) „ad hoc“ informace a poradenství v oblasti dalších aspektů trhů s motorovými vozidly, technologických a ekologických dopadů;10) důsledky norem EU týkajících se...
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
04/04/2012 00:00
nevztahuje se
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2012/S 66-106926 Oznámení o zakázce 04/04/2012 00:00