Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Název:
Údržba elektrických zařízení a provádění elektrikářských prací a údržba zařízení...
Veřejný zadavatel:
European Court of Auditors (ECA)
Datum zveřejnění v TED:
24/10/2018
Lhůta pro podání nabídek:
30/11/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO 675
Údržba elektrických zařízení a provádění elektrikářských prací a údržba zařízení vytápění, ventilace a klimatizace a hygienických zařízení v budovách Evropského účetního dvora
V rámci této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je cílem vybrat poskytovatele služeb, který bude provádět údržbu technických zařízení nacházejících se v budovách Účetního dvora a bude provádět elektrikářské práce a údržbu zařízení vytápění, ventilace a klimatizace a hygienických zařízení.Zakázka je rozdělena do dvou samostatných položek:- položka č. 1: údržba elektrických zařízení a bezpečnost práce při provádění elektrikářských prací v budovách Účetního dvora,- položka č. 2: údržba zařízení vytápění, ventilace a klimatizace / hygienických zařízení a práce vztahující se na zařízení vytápění, ventilace a klimatizace / hygienických zařízení v budovách Účetního dvora.
Práce
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
24/10/2018 00:00
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Údržba zařízení a elektrikářské práce
Tato zakázka zahrnuje následující úkony údržby:— veškeré úkony preventivní údržby,- veškeré úkony nápravné údržby,- všechny služby spojené s řízením projektu,- všechny služby spojené s podporou ekologického řízení,- pomoc při pravidelných kontrolách prováděných oprávněných subjektem.Tyto služby budou poskytovány po celou dobu trvání smlouvy dle potřeb Účetního dvora.Mezi elektrikářské práce, které nespadají mezi služby poskytované v rámci této smlouvy, a u nichž potřeba provedení vyvstane v době trvání smlouvy, se řadí zejména malé úpravy a/nebo přestavba, renovace nebo kontrola prací prováděných třetí stranou. Malé úpravy mohou být provedeny kdykoliv během doby trvání smlouvy dle potřeb Účetního dvora, zatímco projekty na přestavbu nebo renovaci jsou komplexnější povahy a vyžadují zapojení několika společností. Každý z těchto projektů bude proveden pouze jedenkrát za dobu trvání smlouvy.Seznam hlavních zařízení, na něž se vztahuje smlouva, je uvedený v přílože 2A. Jejich technický a kvantitativní popis je pouze orientační. Tento seznam není úplný a bude v případě potřeby doplněn zadavatelem. U všech zařízení se předpokládá, že jsou v dobrém provozním stavu. Veškeré vybavení, zařízení a příslušenství jsou považována za nedílnou součást zařízení.Účetní dvůr připraví předběžný a neúplný seznam služeb a dodávek, které bude moci požadovat buď v rámci opravné údržby nebo v rámci služeb spojených s touto smlouvou (viz příloha 2C). Nejedná se o závazek Účetního dvora k poskytnutí těchto služeb / provedení těchto prací a pravděpodobně se bude v průběhu času a v závislosti na potřebách měnit.
Položka 2
Údržba zařízení a provedení prací vztahujících se na zařízení vytápění, ventilace a klimatizace a hygienická zařízení
Tato zakázka zahrnuje následující úkony údržby:— veškeré úkony preventivní údržby,- veškeré úkony nápravné údržby,- všechny služby spojené s řízením projektu,- všechny služby spojené s podporou ekologického řízení,- pomoc při pravidelných kontrolách prováděných oprávněných subjektem.Tyto služby budou poskytovány po celou dobu trvání smlouvy dle potřeb Účetního dvora.Údržbové práce zařízení vytápění, ventilace a klimatizace / hygienických zařízení, které nespadají mezi služby údržby poskytované v rámci této smlouvy, u nichž potřeba provedení vyvstane v době trvání smlouvy, se řadí zejména malé úpravy a/nebo přestavba nebo renovace nebo kontrola prací prováděných třetí stranou. Malé úpravy mohou být provedeny kdykoliv během doby trvání smlouvy dle potřeb Účetního dvora, zatímco projekty na přestavbu nebo renovaci jsou komplexnější povahy a vyžadují zapojení několika společností. Každý z těchto projektů bude proveden pouze jedenkrát za dobu trvání smlouvy.Seznam hlavních zařízení, na něž se vztahuje smlouva, je uvedený v přílože 2A. Jejich technický a kvantitativní popis je pouze orientační. Tento seznam není úplný a bude v případě potřeby doplněn zadavatelem. U všech zařízení se předpokládá, že jsou v dobrém provozním stavu. Veškeré vybavení, zařízení a příslušenství jsou považována za nedílnou součást zařízení.Účetní dvůr připraví předběžný a neúplný seznam služeb a dodávek, které bude moci požadovat buď v rámci opravné údržby nebo v rámci služeb spojených s touto smlouvou (viz příloha 2C). Nejedná se o závazek Účetního dvora k poskytnutí těchto služeb / provedení těchto prací a pravděpodobně se bude v průběhu času a v závislosti na potřebách měnit.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 210-479171
Oprava
31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118
Oznámení o zakázce
24/10/2018 00:00