Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Marketingová analýza pro zemědělství na národní a EU úrovni
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
31/10/2018
Lhůta pro podání nabídek:
11/12/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
TA2018142 R0 TAP
Marketingová analýza pro zemědělství na národní a EU úrovni
Celkovým cílem úkolu je zajistit dodatečné kapacity pro EIB a GŘ AGRI v rámci přípravy řady tržních analýz finančních potřeb pro jednotlivé země ve 2 odvětvích: zemědělství a zemědělsko-potravinářské odvětví. Tato 2 odvětví budou analyzována zvlášť, na základě relevantních údajů a potřeb pro jejich shromáždění. Na základě těchto analýz bude v širším měřítku (např. na úrovni EU) provedeno hromadné zhodnocení společných prvků v daném sektoru.Podpora poskytovatele služeb bude v rámci tohoto úkolu zaměřena na dosažení těchto výsledků:1) Dvacet čtyři (24) zpráv o finančních trzích jednotlivých zemí, týkajících se potřeb financování pro zemědělské podniky v každém z členských států EU (28 států EU kromě Spojeného království, Lucemburska, Malty a Kypru);2) Celounijní souhrnná zpráva obsahující hodnocení finanční situace pro odvětví zemědělství a zemědělsko-potravinářské odvětví;3) Shrnutí zahrnující zprávy týkající se jak EU, tak konkrétních zemí.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 210-479165
Oznámení o zakázce
31/10/2018 00:00