Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Název:
Rámcové smlouvy o poskytování odborné pomoci hlavně v prostorách veřejného zadav...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
31/10/2018
Lhůta pro podání nabídek:
03/12/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace
EEA/DIS/R0/18/013
Rámcové smlouvy o poskytování odborné pomoci hlavně v prostorách veřejného zadavatele v oblasti realizace služby Copernicus pro monitorování území (CLMS) a „in situ“ koordinace průřezových služeb programu Copernicus
Cílem této výzvy k podání nabídek je stanovení rámcových zakázek na služby s hospodářskými subjekty, jejichž účelem je poskytovat konzultační služby převážně intra-muros (v prostorách EEA) a v omezené míře extra-muros (v prostorách poskytovatele služeb nebo jinde) na podporu realizace služby Copernicus pro monitorování země (CLMS) a „in situ“ koordinace průřezových služeb programu Copernicus. Odborníci pracující intra-muros jsou žádáni, aby denně spolupracovali s týmem EEA Copernicus v různých oblastech a vykonávali zejména tyto úkoly:— navrhování koncepcí podporujících výzvy k podání nabídek,— podpora správy výrobních zakázek a— hodnocení kvality předmětů plnění.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Podmínky účasti
Jak je uvedeno v oddílech 2.2.1 a 2.2.2.1 specifikací nabídkového řízení.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
31/10/2018
nevztahuje se
nevztahuje se
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Pozorování Země s ohledem na pokrytí území / využití půdy a geoprostorové metody a techniky EEA hledá poradce v oblasti pozorování Země s ohledem na pokrytí území / využití půdy a geoprostorové metody a techniky.Typické úkoly:— určit minimální přístup QA/QC, který by uchazeči měli zajistit při zajišťování kvality výrobků pro produkty CLMS, včetně výběru vzorku návrhu a výpočtu ukazatelů,— určit nezávislý přístup ověření pro produkty CLMS, s přihlédnutím k povaze údajů a úplným specifikacím,— navrhnout vzorkování pro kvalitu.
Položka 2 Referenční údaje EEA hledá poradce v oblasti referenčních údajů.Typické úkoly:— podporovat tým Copernicus při řízení projektů referenčních údajů (např. EU-DEM, EU-hydro), zohlednit řešení DEM na úrovni programu Copernicus, které připravuje ESA, a DEM dostupné v členských státech, a současně zajistit plné pokrytí, harmonizované specifikace a politiku Copernicus v oblasti údajů a informací,— podporovat tým Copernicus při porozumění a posuzování konkrétní potřeby referenčních údajů vyjádřených v klíčových službách Copernicus a zohlednit možnosti sloučení konkrétních požadavků do společného požadavku průřezových služeb,— podporovat tým Copernicus při realizaci případů vzorového využití, založených na geoprostorových analýzách výběru referenčních údajů v kombinaci s produkty služby Copernicus.
Položka 3 Komunikace zaměřená na zvyšování povědomí veřejnosti EEA hledá poradce v oblasti komunikace a zvyšování povědomí veřejnosti.Typické úkoly pro poradce pracující v prostorách agentury:— koordinovat události související s programem Copernicus, které se konají v EEA a mimo EEA,— vyvíjet a psát obsah pro interní i externí mediální komunikaci včetně internetu (webové stránky a sociální média), video, tisk a e-mail,— vytvářet scénáře pro krátké (5-10 min.) videosekvence, které představují/propagují nové produkty nebo nové funkce produktů CLMS a/nebo vysvětlují příklady aplikačních oblastí,— spravovat vybrané kanály sociálních médií,— spravovat databázi CLMS zúčastněných stran,— vyvíjet návrhy na zboží, koordinovat jejich výrobu a šíření.Typické úkoly pro poradce pracující mimo prostory agentury:— poskytovat on-line služby helpdesku (pokrývající celé produktové portfolio CLMS) od pondělí do pátku s výjimkou dánských a evropských svátků od 9:00-17:00, SEČ, pouze v angličtině,— organizovat a vést on-line školení/workshopy pro vybrané produkty CLMS,— připravovat a šířit zpravodajské položky CLMS pro portál,— spravovat aktuální informační listy elektronických výrobků (1-2 stránky); úkol zahrnuje vytváření a aktualizaci informačních listů produktů po vytvoření nebo aktualizaci nových produktů,— systematické vyhledávání příslušných případů Copernicus v oblasti využívání půdy, spojení se zainteresovanými institucemi a jednotlivci, analýza shromážděných případů využití a jejich registrace v databázi případů využití.
Položka 4 Geografické informační systémy (GIS), geoinformační technologie a zpracování velkých dat EEA hledá poradce v oblastech geografických informačních systémů (GIS), geoinformační technologie a zpracování velkých datTypické úkoly:— vytvářet geoprostorové balíčky datových souborů na produkty pro šíření (harmonizace, formáty, projekce, prostorové rozlišení atd.),— provádět požadované aktualizace stávajících produktů Copernicus,— spravovat územní produktový katalog Copernicus, zajišťovat shodu metadat územních datových sad Copernicus s INSPIRE,— spravovat obrazové datové sady VHR a HR,— publikovat služby Copernicus WMS na serveru ArcGIS a spravovat webové mapy v ArcGIS on-line,— spravovat obsah map na pozemkovém portálu Copernicus,— optimalizovat výkon portálu CLMS,— zajistit provozní dostupnost pro koncové uživatele a interoperabilitu mezi vybranými (běžnými) platformami, operačními systémy a prohlížeči,— pomáhat týmu Copernicus obecně v případě GIS a geo-IT úkolů,— spravovat dokumentaci zahrnující všechny zavedené kroky, procesy a postupy zpracování dat,— jednat za tým Copernicus pro monitorování země s iniciativami DIAS,— podporovat tým Copernicus při přípravě údajů CLMS a připravenosti produktů na integraci do přístupu k údajům a informační službě (DIAS).— podporovat tým Copernicus při určování vhodné strategie pro to, jak umístit a přizpůsobit portfólio CLMS s ohledem na iniciativu velkých datových služeb na bázi cloudů, která se objevuje v Evropě, a to zejména s ohledem na pozorování Země.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2018/S 212-483700 Oprava 03/11/2018
2018/S 210-479162 Oznámení o zakázce 31/10/2018