Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby podpory sítě IKT II (znovuzahájení)
Veřejný zadavatel:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Datum zveřejnění v TED:
15/12/2018
Lhůta pro podání nabídek:
28/01/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Služby podpory sítě IKT II (znovuzahájení)
Účelem této otevřené výzvy k účasti v nabídkovém řízení je uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb podpory sítě IKT. Služby budou čerpány ve formě člověkodnů a budou rozděleny do různých profilů. Podrobný popis požadovaných služeb a profilů je k dispozici v technické specifikaci.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://www.cedefop.europa.eu
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Účast v tomto nabídkovém řízení je otevřena pouze uchazečům, kteří jsou s to v celé šíři podepsat „čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr“ uvedené v příloze C dokumentace výběrového řízení.Uchazeči si mohou vybrat, zdali předloží společnou nabídku jako konsorcium / seskupení nebo jako samostatný uchazeč, a to v obou případech s možností využít 1 nebo více subdodavatelů. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
15/12/2018 00:00
28/01/2019 17:00
30/01/2019 11:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2018/S 242-552101
Oznámení o zakázce
15/12/2018 00:00