Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Podpora politik týkajících se fluorovaných skleníkových plynů (4 položky)
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Datum zveřejnění v TED:
29/12/2018
Lhůta pro podání nabídek:
25/02/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Podpora politik týkajících se fluorovaných skleníkových plynů (4 položky)
Pro úspěšné provádění nařízení (EU) č. 517/2014 je nutné zavést smlouvu pro budoucí (položka č. 2) podporu provádění. Mezinárodní vyjednávání také potřebují technický vstup a je nutná osvěta v oblasti našich politik (položka č. 1). Utlumování je třeba provádět hladce a je zapotřebí důsledné sledování jeho dopadů na trh (položka č. 3). Aby bylo možné splnit naše povinnosti podle čl. 21 odst. 2 a čl. 21 odst. 4 nařízení vyžadující zprávy o přítomnosti HFC a alternativách k použití SF6 v rozvaděči i alternativách, které by mohly nahradit HFC v rozvodné klimatizaci, je nezbytné použít položku č. 4.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Mezinárodní otázky a šíření informací týkajících se fluorovaných skleníkových plynů / poškozování ozonu Obecnými cíli této položky jsou zajištění dostatečné technické podpory při jednáních na mezinárodních setkáních v rámci Montrealského protokolu a podpora činnosti GŘ pro oblast klimatu v činnostech osvěty, zejména v oblasti alternativ s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) a v politických možnostech a scénářích, a to i na mezinárodní úrovni.
Položka 2 Vnitrostátní podpora Obecným cílem je podpořit GŘ pro oblast klimatu při provádění (nových) politik v oblasti fluorovaných plynů a ochrany ozónové vrstvy. Specifickým cílem této zakázky je získat:— podporu vnitrostátního provádění nařízení v oblasti fluorovaných plynů, zejména pokud jde o registr HFC, podávání zpráv, kvóty, zákaznická podpora pro společnosti a otázky souladu,— podporu při analýze žádostí o výjimku podle nařízení o ozónu.
Položka 3 Cena HFC a monitorování utlumování Obecným cílem je analyzovat tržní a ekonomické aspekty nabídky a poptávky po HFC a alternativní technologie pro vnitřní použití ze strany GŘ pro oblast klimatu, které podporují monitorování účinků nařízení (EU) č. 517/2014.Konkrétní cíle této zakázky jsou:— monitorovat a analyzovat vývoj trhu a cen s HFC na celosvětovém trhu a trhu EU,— posoudit fungování a dopady systému kvót,— analyzovat dopad utlumování na inovace v příslušných odvětvích,— posoudit velikost nelegálního obchodu a v rámci možností identifikovat nevyhovující společnosti.
Položka 4 Zprávy o SF6 a rozvodné klimatizaci Obecným cílem je shromažďovat, a to i prostřednictvím průzkumů prováděných v rámci celé EU a konzultací se zúčastněnými stranami, a také analyzovat příslušné informace, které podpoří Komisi při vydávání hodnotících zpráv o rozvaděčích a rozvodných systémech klimatizace, jak je uvedeno výše. Kromě toho by práce konzultantů měla v těchto oblastech vytvářet doporučení pro další rozvoj politik EU.Konkrétní cíle této zakázky jsou:vypracovat přehled o příslušných stávajících alternativách a probíhajících činnostech v oblasti výzkumu a vývoje v těchto odvětvích v Evropské unii;posoudit tržní potenciál stávajících alternativ v EU podle 4 kritérií nákladové efektivnosti, technické proveditelnosti, energetické účinnosti a spolehlivosti;vytvářet doporučení pro další rozvoj politik EU.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2018/S 250-576682 Oznámení o zakázce 29/12/2018 00:00