Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Právní služby podle lucemburského a evropského práva
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
30/01/2019
Lhůta pro podání nabídek:
08/03/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
WK-1531
Právní služby podle lucemburského a evropského práva
Poskytování právních služeb EIB v souvislosti s obecným poradenstvím a podporou úvěrových operací podle lucemburského práva (položka A), podpora fondů a jiných obdobných operací s vlastním kapitálem podle lucemburského práva (položka B) a poradenství v oblasti práva EU (položka C).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
30/01/2019 00:00
08/03/2019 23:59
12/03/2019 15:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Obecné poradenství a podpora úvěrových operací podle lucemburského práva
Obecné poradenství a podpora úvěrových operací podle lucemburského práva, včetněPoradenství v záležitostech týkajících se lucemburského práva ve všech oblastech, zejména v oborech:— bankovnictví a finance (včetně strukturovaného podnikového financování a kapitálových trhů),— reality,— duševní vlastnictví,— podnikové právo,— pracovní právo,— regulační a správní právo,— poskytování školení ve vztahu k lucemburskému právu a poskytování právních aktualizací,— poradenství týkající se vzorů / standardních smluvních dokumentů EIB, které se řídí lucemburským právem (hlavní finanční smlouva, smlouva o financování vlastním kapitálem, záruka, záruční smlouva atd.) včetně vypracování nových vzorů,— právní pomoc v souvislosti s úvěrovými operacemi podle lucemburského práva, které bude EIB provádět v rámci EU i mimo ni, včetně, mimo jiné, dvoustranných úvěrových transakcí, strukturovaného financování, transakcí PPP, financování prostřednictvím upisování dluhopisů a transakcí, za které ručí EIB. Firemní finanční transakce mohou zahrnovat zajištěné nebo nezajištěné úvěry pro malé a střední podniky nebo společnosti se střední kapitalizací s odlišným uspořádáním v kombinaci s funkcemi odměňování, jako jsou garance nebo jiné struktury účasti na výkonu. Právní podpora musí zahrnovat zejména vypracování, sjednávání a monitorování smluvních dokumentů, podpora již ujednaných podmínek a vydávání právních posudků.
Položka 2
Podpora fondů a jiných obdobných operací s vlastním kapitálem podle lucemburského práva
Podpora fondů a jiných obdobných operací s vlastním kapitálem podle lucemburského práva, což zahrnuje:— právní pomoc právnímu oddělení EIB, pokud jde o investiční fondy a další obdobné operace s vlastním kapitálem podle lucemburského práva, které bude EIB provádět v rámci EU i mimo ni, tato podpora bude zahrnovat zejména vypracování, sjednávání a monitorování smluvních dokumentů, podpora již ujednaných podmínek a vydávání právních posudků,— poskytování školení ve vztahu k lucemburskému právu a poskytování právních aktualizací,— poradenství týkající se vzorů / standardních smluvních dokumentů EIB, které se řídí lucemburským právem (průvodní dopis atd.) včetně vypracování nových vzorů,— poradenství v záležitostech souvisejících s lucemburským právem, pokud jde o zřízení fondů, platforem a bezpečnostních vozidel nebo jiných vozidel.
Položka 3
Poradenství v rámci práva EU
Poradenství v rámci práva EU, včetněPoradenství v záležitostech týkajících se hmotného evropského práva ve všech oblastech, zejména v oborech:— zadávání veřejných zakázek,— právo životního prostředí,— pravomoci a postupy evropského veřejného ochránce práv,— státní podpora a právo hospodářské soutěže,— transparentnost a přístupu veřejnosti k dokumentům nebo informacím.Poradenství v záležitostech týkajících se institucionálních záležitostí, jako jsou:— fungování a řízení institucí EU, orgánů EU a mezinárodních (finančních) organizací,— obecný právní rámec platný pro organizaci a činnost EIB,— výsady a imunity orgánů EU a mezinárodních organizací, včetně jejich osvobození od daní,— smlouvy a další akty EU týkající se EIB a jejích činností v souvislosti s jejími operacemi uvnitř EU i mimo ni,— výklad a prosazování mezinárodních smluv, mezinárodních řešení sporů a rozhodčích řízení,— pravomoci řídících orgánů EIB a výklad a uplatňování jejich rozhodnutí,— vztahy EIB s ostatními evropskými institucemi a orgány, členskými státy, Evropským investičním fondem, třetími zeměmi a dalšími mezinárodními organizacemi,— zaměstnanecké vztahy EIB, včetně systémů sociálního zabezpečení, systémů důchodového a zdravotního pojištění a penzijních fondů.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 021-044863
Oznámení o zakázce
30/01/2019 00:00