Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Poskytování služeb v rámci zásady „poznej svého klienta“ (KYC) a dalších aktivit...
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
31/01/2019
Lhůta pro podání nabídek:
29/03/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
LZ-1527
Poskytování služeb v rámci zásady „poznej svého klienta“ (KYC) a dalších aktivit pro dosažení provozního souladu v letech 2019-2022
Ve shodě se svými stanovami musí EIB dosahovat souladu s osvědčenými postupy v oblasti bankovnictví (BPP) a z tohoto důvodu dochází k pečlivému monitorování jejího vývoje v regulační a tržní oblasti.V rámci položky č. 1 má EIB v úmyslu vybrat několik poskytovatelů služeb, kteří budou zaměstnancům oddělení EIB TMR/KYC pomáhat v jejich každodenní práci při analýzách zásady KYC a při jiných předběžných kontrolách zaměřených na dosažení shody (například v rámci integrity a sankcí) pro nové operace v období let 2019-2022.V rámci položky č. 2 má EIB v úmyslu vybrat několik poskytovatelů služeb, kteří budou ředitelství pro řízení a restrukturalizaci transakcí (TMR) poskytovat podporu při posuzování daňových otázek v rámci projektů, které banka v současnosti monitoruje.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Proces zaměřený na dosažení shody se zásadou KYC
EIB hledá externí odborné kapacity schopné poskytnout zaměstnancům oddělení EIB TMR/KYC pomoc při analýzách KYC v jejich každodenní práci a při jiných předběžných kontrolách zaměřených na dosažení shody (například v rámci integrity a sankcí) pro nové operace v období let 2019-2022. Toto období zahrnuje rovněž exponované roky, ve kterých je nutná aktualizace pravidelného přezkumu realizace KYC pro určité smluvní strany EIB (na základě přístupu založeném na riziku).
Položka 2
Daňová analýza
V rámci položky č. 2 má EIB v úmyslu vybrat několik poskytovatelů služeb, kteří budou ředitelství pro řízení a restrukturalizaci transakcí (TMR) poskytovat podporu při posuzování daňových otázek v rámci projektů, které banka v současnosti monitoruje.Jednotlivé otázky se mohou vztahovat k daňovým podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem, škodlivým daňovým praktikám a/nebo agresivnímu daňovému plánování v kontextu iniciativ spuštěných Evropskou komisí v rámci balíčku EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAP) a přístupu zastávaného organizacemi, které stanovují mezinárodní standardy, jako jsou FATF a Globální fórum OECD pro daňové záležitosti.V těchto souvislostech hledá oddělení TMR/KYC externí odborné kapacity schopné poskytnout zaměstnancům EIB pomoc při analyzování dopadů různých daňových otázek na monitorování probíhajících projektů.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 022-047122
Oznámení o zakázce
31/01/2019 00:00