Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Název:
Dodávka kancelářského zboží, papíru a spotřebního zboží pro počítačové vybavení ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum zveřejnění v TED:
30/01/2019
Lhůta pro podání nabídek:
25/03/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
OIB/2019/OP/0006
Dodávka kancelářského zboží, papíru a spotřebního zboží pro počítačové vybavení a tiskárny, vyráběných udržitelných způsobem
Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na: dodávku kancelářského zboží, papíru a spotřebního zboží pro počítačové vybavení a tiskárny vyráběné udržitelným způsobem.
Dodávky
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Podmínky účasti
Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1) „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Čestné prohlášení musí být sepsáno podle vzoru, který je dostupný na následující webové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmPoznámka: úspěšný uchazeč musí před podpisem smlouvy, pod trestem vyloučení, na podporu čestného prohlášení, dodat listinné důkazy.Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.
Uchazeč musí poskytnout:— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za uplynulé 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední tři roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení za uplynulé 3 roky vykazovat průměrnou ztrátu, musí uchazeč jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti předložit další dokument, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,— prohlášení o konkrétním ročním obratu týkajícím se této zakázky, který byl realizován v průběhu posledních 3 účetních období.
Může být vybrán pouze takový uchazeč, který poskytne důkaz o průměrném ročním obratu za uplynulá 3 účetní období ve výši: 5 700 000 EUR.
— uchazeč poskytne důkaz o uzavření 3 smluv, každé o minimální hodnotě 250 000 EUR, které přímo souvisely s touto zakázkou a které byly uzavřeny v průběhu posledních 3 let, s bližšími údaji o jejich hodnotách, dobách trvání, datech zahájení a s úplnými kontaktními údaji (kontaktní jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) jejich veřejných nebo soukromých příjemců. Tento seznam uchazeč doplní potvrzením o úspěšném provedení zakázky od každého z příjemců,- uchazeč předloží certifikaci ISO 9001 nebo, v jiném případě, v podniku platnou příručku zabezpečení jakosti obsahující alespoň následující informace: oblast a rozsah účinnosti systému jakosti, představení společnosti, jejích aktivit, produktů a klientů, písemné prohlášení vedení podniku o uplatňované politice jakosti, schéma personálního obsazení společnosti, popis procesů a jejich interakce a zavedených postupů.
Vybrán bude moci být pouze uchazeč, který poskytne důkaz o minimální hodnotě každé ze 3 smluv: 250 000 EUR.
Mezníky
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 030-065941
Oprava
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Oznámení o zakázce
30/01/2019 00:00