Podrobnosti výzvy k podání nabídek

The deadline for submission of tenders is postponed to the 10/04/2019.
Název:
Posouzení nových technologií pro sledování, prevenci a kontrolu infekčních nemoc...
Veřejný zadavatel:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum zveřejnění v TED:
18/02/2019
Lhůta pro podání nabídek:
10/04/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
OJ/2019/OCS/10467
Posouzení nových technologií pro sledování, prevenci a kontrolu infekčních nemocí
ECDC zahajuje projekt za účelem:1) identifikovat a shromažďovat příslušné důkazy a prezentovat je ve formě, která slouží jako zdroj informací pro ECDC a její klíčové zúčastněné strany, a podporuje strategické rozhodování v oblasti nových technologií potenciálně relevantních pro veřejné zdraví a mandát střediska;2) posoudit osvědčený a možný budoucí dopad (časový rámec 5-10 let) nedávných pokroků v oblastech:a) informační a komunikační technologie; ab) mikrobiologické testování a mikrobiologická diagnostika týkající se veřejného zdraví, zejména sledování, prevence a kontrola přenosných nemocí. Na základě bodů 1) a 2) bude ECDC v úzké spolupráci se svými hlavními zainteresovanými stranami v následujících letech identifikovat nové technologie s největším potenciálem – pozitivní i rušivé – stejně jako funkce ECDC a otázky veřejného zdraví v rámci kompetence střediska, které by mohly mít prospěch z identifikovaných nových technologií a příslušných investic, a vypracuje realizační plán.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
18/02/2019 00:00
10/04/2019 16:00
12/04/2019 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 060-137757
Oprava
26/03/2019 00:00
2019/S 034-075775
Oznámení o zakázce
18/02/2019 00:00