Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Studie o „přezkoumání rozsahu univerzální služby“ – SMART 2014/0011.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum zveřejnění v TED:
15/04/2014
Lhůta pro podání nabídek:
12/05/2014
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
SMART 2014/0011.
Studie o „přezkoumání rozsahu univerzální služby“ – SMART 2014/0011.
Cílem studie je zajistit faktické a důkladné sociálně-ekonomické posouzení, které společně s údaji, které budou shromážděny od NRA, umožní rozhodnutí o tom, zda změnit rozsah univerzální služby na úrovni EU, či nikoli, a pokud ano, tak jak jej měnit. Cílem této studie je tedy mimo jiné posoudit: i) sociálně-ekonomické, přímé a nepřímé přínosy a náklady na zajištění (minimální) kvality širokopásmových služeb na úrovni EU; ii) do jaké míry je pravděpodobné, že tržní a politické iniciativy (s výjimkou univerzální služby) poskytnou uživatelům širokopásmové spojení (např. při zvážení nasazení LTE a realizaci národních širokopásmových pánů; strukturálních fondů EU; státní pomoci), iii) vhodnost stávajících požadavků na univerzální službu a způsoby jejího poskytování; iv) možné zmírnění stávajících povinností v oblasti univerzální služby, pokud jsou tyto služby na trhu dodávány (např. přístup k veřejně dostupným telefonním službám, adresáře a služby zadávání dotazů do adresářů, veřejné placené telefony). Mimoto bude v rámci studie dále posouzena dostupnost tarifů v režimu univerzální služby a možnost dodatečných povinností v oblasti širokého pásma v rámci univerzální služby, konkrétně proveditelnost a náklady na zapojení veřejných míst zvláštního zájmu jako např. škol, knihoven a středisek zdravotní péče. Kromě toho budou posouzeny pozitivní a negativní aspekty různých mechanismů financování v případě univerzální služby (např. veřejnými prostředky, finančními příspěvky z odvětví elektronických komunikací nebo ostatních příjemců a/nebo ze strany uživatelů pevných a bezdrátových služeb ve formě zvláštních poplatků).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
15/04/2014 00:00
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2014/S 074-127001 Oznámení o zakázce 15/04/2014 00:00