Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z polštiny do slovenštiny.
Veřejný zadavatel:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Datum zveřejnění v TED:
22/03/2019
Lhůta pro podání nabídek:
nevztahuje se
Stav:
Otevřít
Informace
COJ-PROC-19/006
Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z polštiny do slovenštiny.
Zadávání veřejných zakázek je trvalé povahy, aby bylo možno kdykoliv po dobu realizace zakázky přijímat nové žádosti. Doba trvání rámcové smlouvy je 1 rok, obnovitelná 3krát na základě implicitního souhlasu, pokaždé na období 1 roku. Je stanoven maximální počet uzavřených rámcových smluv. Na základě zadávacích kritérií bude vypracován hodnotící seznam zhotovitelů. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou zhotovitelé s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byly nabídnuty konkrétní překlady. Tato klasifikace bude pravidelně přehodnocována tak, aby odrážela skutečnou kvalitu dodaného plnění. Klasifikace bude také pozměněna na základě uzavření nových rámcových smluv nebo ukončení stávajících rámcových smluv.
Služby
Omezeno
Otevřít
Zatrhnutý
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
79530000
LU000
Mezníky
22/03/2019 00:00
nevztahuje se
29/04/2019 23:59
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 058-132850
Oznámení o zakázce
22/03/2019 00:00