Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Název:
Výběr příslušného lékaře pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Veřejný zadavatel:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum zveřejnění v TED:
01/04/2019
Lhůta pro podání nabídek:
06/05/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Výběr příslušného lékaře pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
EFSA poskytuje svým zaměstnancům zdravotní služby na pracovišti prostřednictvím interních lékařských služeb. EFSA musí dodržovat požadavky uvedené ve služebním řádu úředníků Evropské unie a podmínky pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, které se týkají zdraví zaměstnanců: Článek 13 podmínek pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie stanoví, že před přijetím do zaměstnání musí dočasný pracovník podstoupit lékařskou prohlídku lékařem instituce, aby bylo zjištěno, zda splňuje podmínky požadované v čl. 12 odst. 2, písm. d). To samé platí pro smluvní pracovníky s odkazem na článek 83 podmínek pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavřít se zhotovitelem rámcovou smlouvu na poskytování služeb na maximální dobu trvání 4 let. Služby budou poskytovány příslušným lékařem nebo zdravotní sestrou.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
85141000
ITH52
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 064-148181 Oznámení o zakázce 01/04/2019 00:00