Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Podpora pro dopravní statistiku
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum zveřejnění v TED:
12/08/2019
Lhůta pro podání nabídek:
23/09/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
ESTAT/E/2019/006
Podpora pro dopravní statistiku
Poskytování služeb na podporu dopravní statistiky:Položka č. 1: podpora statistik v oblasti silniční nákladní dopravy;Položka č. 2: podpora statistik v oblasti železniční dopravy;Položka č. 3: podpora statistik v oblasti vnitrozemské vodní dopravy;Položka č. 4: podpora statistik v oblasti námořní dopravy;Položka č. 5: podpora statistik v oblasti letecké dopravy;Položka č. 6: podpora statistik v oblasti regionální dopravy;Položka č. 7: podpora statistik získaných na základě společného dotazníku Eurostat/ITF/EHK OSN;Položka č. 8: podpora vypracování ukazatelů rozdělení jednotlivých druhů dopravy a ukazatelů intermodální dopravy;Položka č. 9: podpora statistik v oblasti bezpečnosti dopravy;Položka č. 10: podpora statistik v oblasti mobility cestujících a silniční dopravy.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Veřejná zakázka
79330000
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Podpora statistik v oblasti silniční nákladní dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu při dalším provádění nařízení (ES) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 (přepracované znění) o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, včetně pomoci pro správu dat, statistické analýzy a metodiky, kontroly kvality, hodnocení a šíření údajů.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat: 325 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 1 300 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 2 Podpora statistik v oblasti železniční dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu při provádění nařízení (ES) č. 643/2018 o statistice železniční dopravy, včetně pomoci při správě údajů, statistické analýze a v případě metodiky, kontroly kvality, hodnocení a šíření údajů.Celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky se odhaduje na 275 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 1 100 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (4 roky).
Položka 3 Podpora statistik v oblasti vnitrozemské vodní dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu při provádění platného nařízení o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, včetně pomoci pro správu dat, statistických analýz a metodiky, kontroly kvality dat, ověřování dat a šíření dat.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:190 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 760 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 4 Podpora statistik v oblasti námořní dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu při dalším provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (v platném znění).Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:340 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 1 360 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 5 Podpora statistik v oblasti letecké dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu pro další provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek (v platném znění) a poskytnout podporu pro sběr neregulačních údajů v této oblasti dopravy.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:340 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 1 360 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 6 Podpora statistik v oblasti regionální dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu řízení regionálních informací (data a metadata), což zahrnuje podporu v oblasti sběru dat, statistické analýzy a metodické práce, jakož i zpracování dat (ověření, shrnutí atd.) a podrobnou kontrolu kvality regionálních dopravních informací.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:145 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 580 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 7 Podpora statistik získaných na základě společného dotazníku Eurostat/ITF/EHK OSN Cílem této položky je poskytnout podporu při zpracování statistik na základě údajů předávaných Eurostatu prostřednictvím společného dotazníku Eurostat/ITF/EHK OSN.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:150 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 600 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 8 Podpora vypracování ukazatelů rozdělení jednotlivých druhů dopravy a ukazatelů intermodální dopravy Cílem této položky je poskytnout podporu pro vývoj a vypracovávání ukazatelů rozdělení jednotlivých druhů dopravy a ukazatelů intermodální dopravy.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:260 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 1 040 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 9 Podpora statistik v oblasti bezpečnosti dopravy Cílem této položky je poskytnout Eurostatu podporu při další realizaci statistiky v oblasti bezpečnosti dopravy, včetně pomoci při správě údajů, statistické analýze a v případě metodiky, kontroly kvality, hodnocení a šíření údajů.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:110 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 440 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (48 měsíců).
Položka 10 Podpora statistik v oblasti mobility cestujících a silniční dopravy Základním cílem této položky je podpořit Eurostat a členské státy při vytváření statistik EU v oblasti mobility cestujících a silniční dopravy.Odhaduje se, že celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky bude zahrnovat:110 člověkodní za rok, což se rovná přibližně 220 člověkodnům na maximální dobu trvání smlouvy (24 měsíců).
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 154-378799 Oznámení o zakázce 12/08/2019 00:00