Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Zdokonalení sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu
Veřejný zadavatel:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Datum zveřejnění v TED:
24/04/2019
Lhůta pro podání nabídek:
06/06/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
EIGE/2019/OPER/01
Zdokonalení sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu
Hlavní cíl:Celkovým cílem této studie je poskytnout další pomoc členským státům EU při realizaci ukazatelů týkajících se sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu, znásilňování a vraždách žen, které bude rozvíjet EIGE a dále tvorba klasifikačního systému týkajícího se vražd žen.Konkrétní cíl(e):Konkrétním cílem je přispět k lepší srovnatelnosti a jednotnosti administrativních údajů týkajících se genderově podmíněného násilí.Konkrétními cíli jsou:1) vyhodnocení pokroku na vnitrostátní úrovni při zlepšování dostupnosti údajů s cílem poskytnout jednotné údaje týkající se násilí v partnerském vztahu a podpořit srovnatelnosti EU údajů,2) zlepšit sběr údajů týkajících se genderových vražd žen a dívek pomocí vytvoření klasifikačního systému.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
73210000
LT011
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 080-191128
Oznámení o zakázce
24/04/2019 00:00