Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Environmentální účty
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum zveřejnění v TED:
02/08/2019
Lhůta pro podání nabídek:
27/09/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
ESTAT/E/2019/009
Environmentální účty
Předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je: pomoc s vypracováním dotazníků a zpracováním údajů o environmentálních účtech; metodická podpora.Statistické služby tvořící předmět této výzvy k podání nabídek jsou rozděleny do těchto položek:Položka č. 1: Podpora ověření a rozvoje peněžních environmentálních účtů;Položka č. 2: Sběr údajů a rozvoj fyzických environmentálních účtů;Položka č. 3: Aktualizace a přihláška modelů pro odhad modelu surovinových ekvivalentů (RME);Položka č. 4: Podpora výroby statistik v oblasti vody a vypracování účetnictví v oblasti vody;Položka č. 5: Účetnictví týkající se sekundárních surovin a odpadů;Položka č. 6: Ekonomické aspekty cirkulačního hospodářství.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Veřejná zakázka
79330000
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
02/08/2019 00:00
nevztahuje se
nevztahuje se
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Podpora ověření a rozvoje peněžních environmentálních účtů Cílem této výzvy k podání nabídek, položka č. 1, je:– podpořit Eurostat ve sběru dat, ověřování, doplňování a odhadech v statistické oblasti peněžních environmentálních účtů;– podpořit analýzu dat, posouzení kvality a distribuci pro statistickou oblast peněžních environmentálních účtů;– udržovat, zdokonalovat a provozovat stávající nástroje IT a vyvíjet a implementovat nové a efektivnější, komplexnější a ucelenější nástroje IT, které budou kompatibilní s IT prostředím Eurostatu, pro účely vyplnění dotazníků zeměmi, kontrolu dat zeměmi a ověření, analýzu a distribuci dat Eurostatu;– podporovat metodologický vývoj peněžních environmentálních účtů a vývoj nových sběrů dat v oblasti environmentálních ekonomických účtů Eurostatem.
Položka 2 Sběr údajů a rozvoj fyzických environmentálních účtů Cílem této výzvy k podání nabídky, položka č. 2, je pomoci Eurostatu s generací dat a vývojem v oblasti fyzických environmentálních účtů, konkrétněji pro 3 moduly nařízení (EU) č. 691/2011.
Položka 3 Aktualizace a přihláška modelů pro odhad modelu surovinových ekvivalentů (RME) Cílem této výzvy k podání nabídek je pomoci Eurostatu s:– aktualizací, kontrolou a přihlášením modelu RME a aktualizací/kontrolousouvisející dokumentace,– aktualizací a zdokonalením zjednodušené verze modelu (státní nástroj RME), aktualizací/kontrolou související dokumentace a poskytováním podpory uživatelům nástroje a národním statistickým institucím podílejícím se na odhadech MFA-RME,– realizací, testováním a dalším vývojem metody členění, která se aktuálně vyvíjí pro vnitrostátní vstupně-výstupní tabulku Eurostatu s cílem posunout se směrem k budoucí přeměně na vnitrostátní vstupně-výstupní jádro modelu,– přípravou příspěvků na mezinárodní vývoje v odhadech ukazatelů toku materiálů vycházejících z poptávky, především se jedná o institucionalizaci globální vstupně-výstupní databáze a databáze pro rozšíření životního prostředí.
Položka 4 Podpora výroby statistik v oblasti vody a vypracování účetnictví v oblasti vody Hlavní cíle položky č. 4 této výzvy k podání nabídky jsou dva – týkající se vodohospodářských statistik a vodohospodářských účtů, konkrétně:1) Podpora sběru statistických údajů o vodě Eurostatu v dvouletém intervalu v průběhu celého produkčního cyklu. Uchazeč přispěje k přípravě, hladkému provedení a zpětné kontrole sběru dat, jehož cílem je získání velmi kvalitního souboru údajů týkajících se evropských vodohospodářských statistik;2) Příprava Eurostatu na budoucí tvorbu účetnictví v oblasti vody bude podpořena přispěním k rozvoji metodiky a přípravy/posouzení možností pro právní krytí.
Položka 5 Účetnictví týkající se sekundárních surovin a odpadů Cílem položky č. 5 této výzvy k podání nabídky je vytvořit celoevropské integrované účty materiálového toku a vodohospodářské účty, včetně toků sekundárních surovin, a účty fyzických materiálních aktiv. Bude se jednat o jednorázové odhady v rámci studie proveditelnosti před zvážením řádné výroby (což by nebylo součástí této zakázky).
Položka 6 Ekonomické aspekty cirkulačního hospodářství Cílem položky č. 6 této výzvy k podání nabídky je vyvinout rámec pro sběr ekonomických údajů o cirkulačním hospodářství a biohospodářství, sběr dat, popis všeobecné konceptuální metody a definice názorného procesu.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2019/S 148-363149 Oznámení o zakázce 02/08/2019 00:00