Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Dočasný sběr kmenových multirezistentních bakterií
Veřejný zadavatel:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum zveřejnění v TED:
08/05/2019
Lhůta pro podání nabídek:
13/06/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
OJ/2019/OCS/11068
Dočasný sběr kmenových multirezistentních bakterií
Evropská síť systémů antimikrobiální genetické rezistence (EURGen-Net – European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network) je novou sítí Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), jež má za cíl provést genomické monitorování multirezistentních bakterií důležité z hlediska veřejného zdraví.Prvním krokem v tomto ohledu je celoevropský průzkum bakterií Enterobacteriaceae, odolných vůči karbapenemu a/nebo kolistinu (CCRE), který se bude provádět v roce 2019. Průzkum CCRE doplní fenotopypové údaje antimikrobiální rezistence dostupné na Evropské síti sledování antimikrobiální rezistence (EARS-Net) o genomické informace s cílem určit vysoce rizikové klony a lépe porozumět cestám přenosu.Kmenový sběr je určen zejména pro 6 000 izolátů shromážděných během průzkumu CCRE a další kmenový sběr pro 3 000 izolátů Acinetobacter baumannii z podobného průzkumu v budoucnu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
85100000
SE
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
08/05/2019 00:00
13/06/2019 16:00
17/06/2019 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 089-212304
Oznámení o zakázce
08/05/2019 00:00