Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Posouzení kumulativních nákladových dopadů specifikovaných právních předpisů a p...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum zveřejnění v TED:
06/06/2014
Lhůta pro podání nabídek:
05/09/2014
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
395/PP/ENT/SME/14/F/S202.
Posouzení kumulativních nákladových dopadů specifikovaných právních předpisů a politik EU na lesnická odvětví v EU.
Do oblasti lesnických odvětví v EU (F-BI) spadá zpracování dřeva, výroba nábytku, výroba buničiny a papíru a zpracovatelský a tiskařský průmysl. Tato odvětví jsou vzájemně propojena napříč řadou hodnotových řetězců sdílením stejné suroviny: dřeva. Rovněž čelí řadě společných výzev, které jsou stanoveny v aktuálním sdělení „Nová strategie EU v odvětví lesnictví: pro lesy a lesnická odvětví“ (KOM(2013)659) a doprovodném pracovním dokumentu pro zaměstnance „Návrh v případě lesnických odvětví EU“ (SWD(2013)343). Mezi tyto výzvy patří dopady různých politik a právních předpisů EU v oblasti konkurenceschopnosti různých dílčích odvětví v rámci lesnického odvětví. V této souvislosti by mělo souhrnné posouzení nákladů vyplývajících z právních předpisů a politik EU, které mají dopad na hodnotové řetězce lesnického odvětví v EU poskytnout cennou zpětnou vazbu pro tvorbu politik v budoucnosti včetně „chytrých předpisů“.Celkovým cílem studie je posoudit kumulativní nákladové dopady v uvedeném období let u specifikovaných právních předpisů a politik EU na lesnická odvětví v EU, konkrétně na jejich zisky a ve vztahu k mezinárodním konkurentům – na jejich vlastních domácích trzích – které dosud plně nepodléhají právním úpravám a politikám EU. Výsledky by přispěly k širší analýze dopadů včetně nákladů, přínosů a soudržnosti politik a právních předpisů a k provádění programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) (KOM(2013)685) a průmyslové politiky (KOM(2014)14).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
06/06/2014 00:00
05/09/2014 23:59
05/09/2014 23:59
15/09/2014 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2014/S 108-189249
Oznámení o zakázce
06/06/2014 00:00