Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Posouzení jednotkových nákladů na investiční projekty v odvětví silniční dopravy
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Datum zveřejnění v TED:
31/07/2019
Lhůta pro podání nabídek:
06/09/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
2018CE16BAT154
Posouzení jednotkových nákladů na investiční projekty v odvětví silniční dopravy
Tato konkrétní studie se týká přezkumu jednotkových nákladů na projekty v odvětví silniční dopravy či jiných investičních intervenčních projektů v odvětví silniční dopravy, a to pouze v transevropské dopravní síti, hlavní a globální, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, „nařízení o TEN-T“. Studie bude čerpat údaje až z 300 projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) (programového období let 2000–2006), Fondu soudržnosti (KF) (programového období let 2000–2006 a 2007–2013) a evropských strukturálních a Investičních fondů (ESIF) (programového období let 2014–2020).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
79400000
BE100
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 146-358684
Oznámení o zakázce
31/07/2019 00:00