Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva o poskytování služeb v případě služby monitorování území Coperni...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
22/07/2019
Lhůta pro podání nabídek:
23/09/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
EEA/DIS/R0/19/012
Rámcová smlouva o poskytování služeb v případě služby monitorování území Copernicus - vytvoření páteřní linie aktualizované databáze krajinného pokryvu CLC+ („CLC+Backbone“), včetně rastrových a vektorových...
Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavření rámcové smlouvy o poskytování služeb s hospodářským subjektem, který zajistí vytvoření takzvané „CLC+Backbone“, obsahující sadu rastrových a vektorových produktů a založené především na satelitních snímcích z družic systému Copernicus pořízených v letech 2017, 2018 a 2019. „CLC+backbone“ je zamýšlena jako první složka procesu rozmisťování sady produktů a služeb CLC+, které zahrnují:— CLC+ backbone,— CLC+ core,— CLC+ instances,— CLC+ legacy.Tyto složky budou rozmisťovány postupně, v souladu s návrhem vypracovaným expertní skupinou webové platformy EAGLE Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet) a sjednoceným během hloubkového procesu konzultací mezi zúčastněnými stranami. Složky, jejichž zavádění bude následovat po vytvoření „CLC+Backbone“, budou realizovány prostřednictvím po sobě jdoucích otevřených výzev k podání nabídek.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
72300000
DK01
Podmínky účasti
Viz oddíly 2.1, 2.2.1 a 2.2.2 specifikací nabídkového řízení.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
22/07/2019 00:00
23/09/2019 14:00
24/09/2019 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 139-341327
Oznámení o zakázce
22/07/2019 00:00