Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Vícestranná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže na poskytování poradensk...
Veřejný zadavatel:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum zveřejnění v TED:
20/08/2019
Lhůta pro podání nabídek:
27/09/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
Frontex/OP/561/2019/MS
Vícestranná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže na poskytování poradenských služeb
Předměte této vícestranné rámcové smlouvy je poskytnutí poradenských služeb pro následující položky:Položka č. 1: Poradenské služby v oblasti řízení projektů,Položka č. 2: Služby integrované logistické podpory.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Rámcová dohoda
79411000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Poradenské služby v oblasti řízení projektů
Položka č. 1: Poradenské služby v oblasti řízení projektů.Poskytované služby budou mimo jiné zahrnovat:– zahájení projektů a definice projektových cílů, konceptů a návrhů (např. letadel, plavidel, trajektů, vzdáleně řízených leteckých systémů, aerostatických systémů pro vzdušný dohled, systémů pro služby vzdušného dohledu, mobilních systémů dohledu, vozidel pro řízení migrace, biometrických systémů, lehkého vybavení, kontejnerů, ramen, uniforem atd.),– pomoc Frontexu pochopit tržní podmínky a praktickou proveditelnost nadcházejících závazků na snížení rizik a zajištění efektivnosti nákladů,– výroba, údržba a kontrola projektových plánů a ostatní dokumentace potřebné pro realizaci (např. struktura rozložení práce, výdaje, řízení zdrojů, schůzky, rozvrhy, plánování rozpočtu atd.),– monitorování projektových cílů s ohledem na lhůty, náklady a kvality,– podpora při tvorbě adekvátního systému vykazování (vzory, dokumenty a různé zprávy),– podpora při zavádění, realizaci a údržbě procesu řízení změn,– podpora při zavádění, realizaci a údržbě procesu řízení kvality,– podpora při zavádění, realizaci a údržbě procesu řízení konfigurace,– podpora koordinace konkrétních projektových týmů,– pomoc při návrhu rozpočtu při zohlednění nákladů životního cyklu.
Položka 2
Služby integrované logistické podpory
Položka č. 2 Služby integrované logistické podpory:Poskytované poradenské služby budou mimo jiné zahrnovat:– analýzy logistické podpory,– náklady životního cyklu,– logistické řízení a modelování,– logistické inženýrství,– služby inženýrské podpory a údržby,– služby plánování reakcí na hrozby,– pomoc při hodnocení logistických rizik,– podávání zpráv – zajištění pravidelných aktualizací a konzultací s Frontex.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 159-391876
Oznámení o zakázce
20/08/2019 00:00