Podrobnosti výzvy k podání nabídek

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Název:
Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti vzdělání a rozvoje pro zaměstnanc...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum zveřejnění v TED:
06/11/2019
Lhůta pro podání nabídek:
23/12/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
HR/R1/PO/2019/024
Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti vzdělání a rozvoje pro zaměstnance orgánů, institucí a agentur Evropské unie
Účelem této výzvy k podávání nabídek je zajistit pro Evropskou komisi a další orgány, instituce a agentury Evropské unie uzavření rámcových smluv týkajících se služeb v oblasti vzdělání a rozvoje zaměstnanců, na něž se vztahuje služební řád, a externích zaměstnanců, a to v 5 položkách.Služby, které mají být poskytnuty, musí alespoň zahrnovat:— vytvoření a poskytování osobních kurzů a akcí pro skupiny,— vytvoření dalších vzdělávacích aktivit/formátů,— vedení skupin při vzdělávacích akcích a vedení skupin odborníků,— poskytování individuální nebo skupinové podpory, doučování a koučování,— vytvoření výukových materiálů,— výběr/sestavení již hotových studijních zdrojů,— poskytování poradenství v oblasti vzdělání a rozvoje.Tyto služby jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se mezinárodních vztahů, správy a řízení EU, práva, tvorby politiky a tvorby strategií
Podrobnější popis naleznete v zadávací dokumentaci na internetové adrese uvedené v bodě I.3).
Položka 2
Položka č. 2: Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se lidských zdrojů
Podrobnější popis naleznete v zadávací dokumentaci na internetové adrese uvedené v bodě I.3).
Položka 3
Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se jednání na evropské a mezinárodní úrovni, včetně interního, interinstitucionálního a mezikulturního jednání
Podrobnější popis naleznete v zadávací dokumentaci na internetové adrese uvedené v bodě I.3).
Položka 4
Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se odborné komunikace
Podrobnější popis naleznete v zadávací dokumentaci na internetové adrese uvedené v bodě I.3).
Položka 5
Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se ekonomiky, financí, auditu a vnitřní kontroly
Podrobnější popis naleznete v zadávací dokumentaci. Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3).
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 219-536644
Oprava
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Oznámení o zakázce
06/11/2019 00:00