Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Stavební práce pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Veřejný zadavatel:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum zveřejnění v TED:
14/10/2019
Lhůta pro podání nabídek:
27/11/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO/004/19
Stavební práce pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
EUIPO plánuje vypsat nabídkové řízení na provedení stavebních prací v EUIPO v rámci 2 položek.Položka č. 1: realizační nebo renovační stavební práce. Při zadávání jednotlivých zakázek na provedení stavebních prací v hodnotě přesahující 60 000 EUR a nižší nebo rovnající se 750 000 EUR (rozpočet pro realizaci zakázky, CIB) bude uplatněn postup opětovného otevření soutěže.Položka č. 2: drobné stavební práce a provozní úpravy. Při provádění drobných stavebních prací v hodnotě nižší nebo rovnající se 60 000 EUR (rozpočet pro realizaci zakázky, CBI) a při provádění provozních úprav v jakékoli z budov a kampusů ústředí EUIPO bude uplatněn kaskádový postup.
Práce
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Rámcová dohoda
45200000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Realizační nebo renovační stavební práce
Rozsah služeb odpovídajících položce č. 1: realizační nebo renovační stavební práce je následující:1) fyzická realizace realizačních a/nebo renovačních stavebních prací, jejichž projektový rozpočet přesahuje 60 000 EUR a je nižší nebo roven 750 000 EUR (rozpočet pro realizaci zakázky, CIB), od technické dokumentace realizace zahrnující dodávku a instalaci vybavení a veškerých materiálů, testy a zkoušky, pracovní a konstrukční metody, záruku toho, že budou dodrženy časové plány, ceny a kvality stanovené v projektech a/nebo v technické dokumentaci,2) v návaznosti na každou provedenou stavební práci nebo instalaci uvedení příslušných zařízení do provozu,3) úklid po stavebních pracích,4) dodání dokumentace skutečného provedení v souvislosti s realizovanou stavební prací nebo instalací,5) korektivní údržba zařízení v průběhu příslušné záruční doby. Preventivní údržba bude zadána jako povinnost pro firmu, která pro EUIPO provádí všeobecnou údržbu, jak je uvedeno ve smlouvě.6) veškeré technické, administrativní, organizační a kontrolní činnosti nutné k zaručení požadované kvality stavebních prací, provedených instalací a provozních úprav.
Položka 2
Drobné stavební práce a provozní úpravy
Práce spadající do této položky lze klasifikovat následovně:realizační stavební práce: realizační stavební práce zahrnují veškeré práce na nových infrastrukturách, zařízeních nebo stavbách uvnitř jakékoli budovy nebo jakéhokoli kampusu EUIPO ve Španělsku nebo v jiných zemích jak v současnosti, tak i v budoucnu,renovační stavební práce: renovační stavební práce zahrnují veškerá rozšíření, vylepšení, modernizace, úpravy, změny nebo posílení ve vztahu k jakékoli nemovitosti EUIPO, včetně vybavování interiérů, pod které spadá výroba nového vybavení nebo modernizace vybavení stávajícího uvnitř jakékoli budovy nebo jakéhokoli kampusu EUIPO ve Španělsku nebo v jiných zemích jak v současnosti, tak i v budoucnu,práce v podobě provozních úprav: předmětem prací v podobě provozních úprav je okamžitá nebo v krátkém časovém horizontu uskutečněná náprava nepředvídatelných událostí nebo událostí, jejichž náprava není v silách Kanceláře, nebo uspokojení naléhavých potřeb, které by mohly vytvořit riziko pro činnosti Kanceláře. Mimo výše provedených prací zahrnuje rozsah služeb následující:1) ve smlouvě bude uveden požadavek na sérii minimálních lidských a materiálních zdrojů, které zaručí, že stavební práce budou provedeny při zaručené platební schopnosti. Z tohoto důvodu je požadováno, aby byl k dispozici pracovní tým, který bude v EUIPO neustále přítomen a zajistí rychlé nasazení v intervalu kratším než 24 hodin,2) v návaznosti na každou provedenou stavební práci nebo instalaci uvedení příslušných zařízení do provozu,3) úklid po stavebních pracích,4) dodání dokumentace skutečného provedení v souvislosti s realizovanými drobnými stavebními pracemi,5) korektivní údržba zařízení v průběhu příslušné záruční doby. Preventivní údržba bude zadána jako povinnost pro firmu, která pro EUIPO provádí všeobecnou údržbu, jak je uvedeno ve smlouvě.6) veškeré technické, administrativní, organizační a kontrolní činnosti nutné k zaručení požadované kvality stavebních prací, provedených instalací a provozních úprav.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 198-480111
Oznámení o zakázce
14/10/2019 00:00