Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Výzkum týkající se ochrany životního prostředí
Veřejný zadavatel:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Datum zveřejnění v TED:
09/10/2019
Lhůta pro podání nabídek:
09/12/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
EASA.2019.HVP.08
Výzkum týkající se ochrany životního prostředí
Položka č. 1: posouzení rámcové smlouvy o dopadech na životní prostředí - výzkum zaměřený na charakteristiky emisí z leteckých motorů.Položka č. 2: posouzení rámcové smlouvy o dopadech na životní prostředí - výzkum zaměřený na posuzování hluku rotorových letadel a nových technologií.Položka č. 3: rámcová smlouva o zmírňování dopadů na životní prostředí - lepší schopnosti posuzovat politická opatření
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Rámcová dohoda
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Posouzení rámcové smlouvy o dopadech na životní prostředí - výzkum zaměřený na charakteristiky emisí z leteckých motorů
Cílem zakázky je především zlepšit požadavky na odběr vzorků a měření emisí z motorů dle svazku II přílohy 16 ICAO, pokud jde o hmotnost a počet nvPM, a navrhnout důkladnější postupy. Činnosti jsou zaměřené na:1) analýzu relativního podílu letadel vybavených motory neregulovanými na nvPM na provozu a emisích na jednotlivých evropských letištích;2) navrhování a testování nových nebo originálních návrhů a technik pro odběr vzorků s přihlédnutím ke stavu techniky;3) měření plynných emisí (např. NOx, HC, CO, CO2), emisí kouře, hmotnosti a počtu emisí nvPM, velikosti částic nvPM u regulovaných i neregulovaných motorů.
Položka 2
Posouzení rámcové smlouvy o dopadech na životní prostředí - výzkum zaměřený na posuzování hluku rotorových letadel a nových technologií
Cílem této zakázky je zlepšit evropskou schopnost posuzování dopadů hluku z dvojí perspektivy:i) posílení podpory tvůrců politik EU při vývoji a provádění příslušných politik EU - včetně např. provádění komplexních posouzení dopadů na životní prostředí v rámci současných a připravovaných předpisů EU v oblasti životního prostředí;ii) posílení evropského profilu v rámci mezinárodních diskusí, jako jsou diskuse, které se konaly v rámci CAEP organizace ICAO a týkaly se stanovení budoucích mezinárodních norem v oblasti ochrany životního prostředí v oblasti letectví, zejména pokud jde o hluk z rotorových letadel.
Položka 3
Rámcová smlouva o zmírňování dopadů na životní prostředí - lepší schopnosti posuzovat politická opatření
Cílem zakázky je aktualizovat, posilovat a ověřovat schopnosti modelování AERO-MS tak, aby podporovaly posouzení nákladů a přínosů široké škály budoucích politických hodnocení. To zahrnuje schopnost posuzovat různé možnosti politiky životního prostředí v oblasti letectví na základě přesné charakterizace leteckého průmyslu a schopnost propojit se s jinými databázemi a modely.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 195-473028
Oznámení o zakázce
09/10/2019 00:00