Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Zakázka na služby technické podpory pro platformu EU o koexistenci mezi lidmi a ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
10/07/2014
Lhůta pro podání nabídek:
04/09/2014
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Zakázka na služby technické podpory pro platformu EU o koexistenci mezi lidmi a velkými masožravci.
Zhotovitel bude vyzván, aby provedl tyto úkoly:Úkol A – podpora fungování platformySestavení příslušných dokumentů a osvědčených postupů:Zhotovitel pomůže členům platformy s určováním a identifikací a sběrem příkladů osvědčené praxe při snižování počtů a/nebo vyhýbání se střetům a zkušeností se situacemi, ve kterých lidé úspěšně koexistují s velkými masožravci.Pomoc s komunikačním plánem platformy:Zhotovitel pomůže Komisi a členům platformy s vypracováním návrhu komunikačního plánu platformy, který bude předáván prostřednictvím členské sítě zastřešujícím skupinám podílníků, které tuto platformu tvoří.Zhotovitel navrhne a připraví rozvržení 4stárnkového letáku, který bude obsahovat aktuální informace o platformě ve všech úředních jazycích EU s výjimkou maltštiny a irštiny. Tyto letáky budou vytištěny Evropskou komisí.Úkol B – zdrojové centrum platformyZdrojové centrum platformy je internetové zdrojové centrum, jehož cílem není zdvojovat jiné zdroje, nýbrž poskytovat na ně odkazy, přičemž zároveň jsou v něm uloženy jedinečné informace nebo informace, které nejsou v digitální podobě k dispozici jinde (s výhradou omezení vyplývajících z autorských práv).Zhotovitel provede aktualizaci a následně bude udržovat internetovou prezentaci, a to výhradně pomocí technologií, pomocí kterých je stránka vyvinuta (pouze statické stránky HTML), o velkých masožravcích, která bude vytvořena v rámci internetových stránek GŘ ENV o přírodě.Služba často pokládaných otázek (FAQ):Zhotovitel bude na této internetové prezentaci udržovat oddíl často pokládaných otázek týkajících se osvědčených postupů a poradenství o střetech mezi lidmi a velkými masožravci.Pravidelný e-mailový oběžník:Zhotovitel bude zpracovávat měsíční e-mailový bulletin pro členy platformy se zprávami o nejnovějším vývoji v interní práci platformy a žádostmi o informace a vstupy ze strany členů platformy. Prvky z tohoto oběžníku mohou být součástí aktualizací internetové prezentace, které budou prováděny v dvouměsíčním intervalu. Problematiky řešené v rámci bulletinu bude GŘ pro životní prostředí postupovat členům platformy.Úkol C – jednáníVýroční jednání:1 výroční jednání v trvání 1 dne bude plnit 2 účely: 1) posouzení pokroku dosaženého u tématických úkolů a vyžádání si zpětné vazby od členů; a 2) příležitosti pro navazování kontaktů mezi členy platformy. Zhotovitel bude muset připravit seznam pozvaných, pořad jednání, dokumenty z jednání a poskytnout odborníky se zkušenostmi v oblasti podpory diskuze o střetech mezi lidmi a velkými masožravci a připravit zápis.Workshopy:Platforma rozhodne o maximálně 2 tématických/regionálních workshopech, které by měly být uspořádány v členských státech. Zhotovitel poskytne v případě těchto workshopů pomoc Komisi a členům platformy za podobných podmínek jako v případě výročního jednání, tj. navrhne pořad jednání, dokumenty k jednání a zajistí odborníky, kteří budou pověřeni podporou diskuse.Komise poskytne místo konání výročního jednání v Bruselu. O místech jednání workshopů rozhodnou členové platformy a případné náklady na pronájem těchto míst ponesou členové platformy. Na základě této zakázky nebudou hrazeny žádné náklady na cestovné nebo stravování na těchto jednáních.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
10/07/2014
nevztahuje se
27/08/2014 16:30
28/08/2014
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2014/S 130-231897 Oznámení o zakázce 10/07/2014