Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Název:
Rámcová smlouva o poskytování služeb hodnocení, posouzení dopadů a souladu, podp...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum zveřejnění v TED:
04/02/2020
Lhůta pro podání nabídek:
14/04/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace
JUST/2020/PR/03/001
Rámcová smlouva o poskytování služeb hodnocení, posouzení dopadů a souladu, podpory politik a právních analýz
Položka č. 1: hodnocení, posouzení dopadů a související služby v oblasti podpory politik týkající se politických oblastí spravedlnosti a spotřebitelůPoložka č. 2: služby právních analýz, včetně posouzení souladu vnitrostátních prováděcích opatření v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelůPoložka č. 3: služby posouzení souladu a právní analýzy týkající se předávání osobních údajů z členských států EU do třetích zemí
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Rámcová dohoda
79000000
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
hodnocení, posouzení dopadů a související služby v oblasti podpory politik týkající se politických oblastí spravedlnosti a spotřebitelů
Pod položku č. 1 spadají tyto úkoly:— hodnocení,— posouzení dopadů,— další studie na podporu politik.Úkoly v rámci položky č. 1 se mohou týkat legislativních i nelegislativních iniciativ (včetně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů) a programů v oblasti výdajů. Studie na podporu politik budou zejména poskytovat případné informace pro rozvoj budoucích politik.
Položka 2
služby právních analýz, včetně posouzení souladu vnitrostátních prováděcích opatření v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů
Cílem rámcové smlouvy v rámci položky č. 2 je poskytovat služby, které pomohou GŘ JUST při dosahování právních a politických cílů. To zahrnuje studie:— týkající se hodnocení souladu právních a správních opatření členských států s právními předpisy Unie v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů (viz oddíl II.2.1). To zahrnuje vnitrostátní opatření provádějící směrnice, všechna vnitrostátní opatření přijatá v souvislosti s nařízeními v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů.— týkající se analýzy uplatňování a interpretace právních předpisů Evropské unie v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů vnitrostátními soudy,— týkající se opatření přijatých s cílem zajistit uplatňování právních předpisů Evropské unie vnitrostátními vládami a vnitrostátními veřejnými ochránci práv a orgány pro mimosoudní řešení sporů v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů,— týkající se veškerých vnitrostátních správních nebo právních opatření přijatých v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů a překrývajících nebo doplňujících právo Evropské unie,— týkající se veškerého právního výzkumu vnitrostátních právních rámců použitelných ve zvláštních oblastech spravedlnosti a spotřebitelů.
Položka 3
Posouzení souladu a služby právních analýz v politických oblastech spravedlnosti a spotřebitelů
Úkoly budou v rámci této položky obecně spočívat v podpoře GŘ JUST, a to analýzou, posouzením a hodnocením právního rámce, institucionálních struktur a postupů pro ochranu osobních údajů v rámci skupiny třetích zemí, dané třetí země nebo její části nebo mezinárodní/regionální organizace. Posouzení tohoto rámce bude provedeno ve vztahu k právnímu rámci EU. To může zahrnovat země s jedním zákonem o ochraně údajů i země se složitým rámcem v oblasti ochrany údajů (např. nové odvětvové zákony nebo několik vrstev právních předpisů). Může se to týkat předávání údajů pro obchodní účely i pro účely prosazování práva. Studie může zahrnovat posouzení podmínek vládního přístupu pro účely prosazování práva / národní bezpečnosti.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 062-146893
Oprava
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Oznámení o zakázce
04/02/2020 00:00