Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Parity kupní síly (PPP) pro investiční majetek a nemocniční služby
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum zveřejnění v TED:
20/04/2020
Lhůta pro podání nabídek:
04/06/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Parity kupní síly (PPP) pro investiční majetek a nemocniční služby
Parity kupní síly (PPP) pro investiční majetek a nemocniční služby. Parity kupní síly (PPP) jsou ukazateli rozdílů v cenových hladinách napříč různými státy. Tato výzva zahrnuje koordinaci cenových průzkumů ohledně zboží představujícího vybavení, v oblasti stavebnictví a cenových průzkumů v oblasti nemocničních služeb.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Veřejná zakázka
79330000
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Koordinace cenového průzkumu PPP 2021 ohledně zboží představujícího vybavení
Tato položka se týká koordinace cenových průzkumů ohledně zboží představujícího vybavení, což je jeden ze 2 průzkumů ohledně tvorby hrubého pevného kapitálu. Vybavení má velký podíl na tvorbě hrubého pevného kapitálu včetně strojů, elektrického a optického zařízení, dopravního vybavení a softwaru. Cenový průzkum v oblasti vybavení se provádí každé 2 roky. Tato položka se týká průzkumu, který má být proveden v roce 2021. Přípravy tohoto průzkumu začnou v roce 2020 a jeho ověření bude ukončeno v roce 2022.Práce zahrnují průzkum ve všech 37 zúčastněných zemích (viz „Obecné informace o všech položkách“) a dále několik prací v Gruzii a na Ukrajině, které se účastní programu mezinárodního srovnání (IPC) prostřednictvím společného PPP programu Eurostatu a OECD.
Položka 2
Koordinace cenových průzkumů PPP v letech 2021 a 2022 v oblasti stavebnictví
Tato položka se týká koordinace cenových průzkumů v oblasti stavebnictví, což je jeden ze 2 průzkumů ohledně tvorby hrubého pevného kapitálu. Stavebnictví představuje velký podíl na tvorbě hrubého pevného kapitálu. Zahrnuje výstavbu obytných a nebytových budov i práce v oblasti stavebního inženýrství. Parity kupní síly (PPP) pro stavebnictví jsou založeny na cenách pro tzv. rozpisy stavebního materiálu (Bills of Quantities – BoQs), což jsou podrobné popisy fiktivních stavebních projektů, přičemž každý z nich zahrnuje seznam položek, které je třeba nacenit. Průzkumy, které budou prováděny v letech 2021 a 2022.Práce zahrnují průzkum ve všech 37 zemích (viz „Obecné informace o všech položkách“) účastnících se realizace programu a dále několik prací v Gruzii a na Ukrajině, které se účastní programu mezinárodního srovnání (IPC) prostřednictvím společného PPP programu Eurostatu a OECD.
Položka 3
Koordinace cenových průzkumů PPP v období let 2021–2024 v oblasti nemocničních služeb
Tato položka zahrnuje koordinaci cenových průzkumů v oblasti nemocničních služeb. Nemocniční služby představují velký podíl na výdajích na zdravotnictví. Každý rok se ceny zjišťují za předchozí 3 roky, což umožní upravit údaje poskytnuté v dřívějších letech.Práce se týkají všech 37 zemí (viz „Obecné informace o všech položkách“) účastnících se průzkumů prováděných v letech 2021 až 2024.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 077-181179
Oznámení o zakázce
20/04/2020 00:00