Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Technická pomoc v rámci monitorování projektů LIFE (dotace na akce a dotace na p...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
25/04/2012
Lhůta pro podání nabídek:
05/06/2012
Stav:
Uzavřeno
Informace
ENV.E.4/SER/2012/0015
Technická pomoc v rámci monitorování projektů LIFE (dotace na akce a dotace na provoz), komunikace o programu LIFE a další související činnosti.
Od zhotovitele se žádá, aby byl Komisi nápomocen s prováděním programu LIFE v průběhu všech fází projektového řízení. To bude kromě jiných činností zahrnovat monitorování všech otevřených projektů (přibližně 850 projektů) spolufinancovaných z programu LIFE v rámci všech předpisů pro program LIFE, podporování pro monitorování ekologických nevládních organizací v rámci provozních dotací a komunikačních činností programu LIFE+. Samostatný odborník angažovaný na plný úvazek bude monitorovat asi 16–20 projektů. Pro komunikační činnosti se počítá s 12 osobami.Veškerá korespondence vyvstávající z těchto projektů by měla být vyhodnocena pomocí standardních vzorových formulářů připravených Komisí. Ta zahrnuje zprávy o pokroku, zprávy související s žádostmi o platbu v případě dodatků. Projekty je nutno kontrolovat každoročně. Zhotovitel by měl zajistit odborné kapacity ve všech 3 částech programu. Odborné kapacity pro program LIFE „Příroda“ zahrnují především znalosti v oblasti řízení ochrany přírody, směrnic o ptactvu a stanovištích a ochrany přírody na místní úrovni. Odborné kapacity pro program LIFE „Životní prostředí“ zahrnují především znalosti v oblasti změny klimatu, vody, ovzduší, půdy, městského prostředí, hluku, chemických látek, životního prostředí a zdraví, lesů, inovačních a strategických přístupů. Odborné kapacity pro program LIFE „Informace“ zahrnují především znalosti ve stejných oblastech jako v případě programů LIFE „Příroda“, LIFE „Životní prostředí“ a v oblasti předcházení lesních požárů. Další informace o programu LIFE lze nalézt na internetové stránce http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Bude vyžádána pomoc s komunikačními činnostmi, jakož i odborná kapacita v oblasti tvorby a řízení publikací, multimediálních zdrojů informací a akcí. Zakázka bude zahrnovat následující činnosti:1. technická a administrativní pomoc s úkoly souvisejícími s monitorováním provádění projektů v rámci akčních grantů LIFE+;2. podpora v případě monitorování ekologických nevládních organizací v rámci provozních dotací LIFE+;3. komunikační činnosti: technická a administrativní pomoc týkající se komunikačních činností na úrovni EU ve vztahu k programu LIFE+, jejich dotací na akce a dotací na provoz v případě nevládních organizací.Cíle:Ad 1) Dotace na akce:Komise poptává technickou a administrativní pomoc s úkoly týkajícími se provádění projektů v rámci programů LIFE+ a LIFE III. Cílem této zakázky je pomoci Komisi s touto prací. Zhotovitel pomůže Komisi tím, že bude sledovat a hodnotit pokrok dosažený projekty na technické a finanční úrovni a zajistí jeho soudržnost s vynaloženými náklady. Bude vystupovat výhradně jako poradní orgán Komise a nebude se podílet na hospodaření s finančními zdroji. Zhotovitel bude na projektech nezávislý. Jako poradní orgán Komise bude kontrolovat projekty a poskytovat technická a finanční hodnocení zpráv předkládaných Komisi a zajišťovat technické a finanční vedení projektů. Zhotovitel nebude oprávněn jakkoli rozhodovat jménem Komise.Ad 2) Dotace na provoz:Širším cílem této zakázky je zajistit nezávislé vnější odborné kapacity na pomoc GŘ pro životní prostředí s monitorováním příjemců dotací pro nevládní organizace v rámci programu LIFE a hodnocení jejich individuální a kolektivní výkonnosti a úspěchů prostřednictvím: — podrobného přehledu a hodnocení finančních a technických zpráv pro příjemce,— kontrolních návštěv (auditů) v případě 8 vybraných příjemců.Účelem monitorování nevládních organizací je:— poskytnout Komisi informace s ohledem na schválení konečných zpráv a výpočtu konečných...
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
25/04/2012 00:00
nevztahuje se
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2012/S 80-130436
Oznámení o zakázce
25/04/2012 00:00