Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Evropský nástroj vlastního hodnocení účinnosti zdrojů pro malé a střední podniky...
Veřejný zadavatel:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum zveřejnění v TED:
30/08/2014
Lhůta pro podání nabídek:
06/10/2014
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
EASME/COSME/2014/005.
Evropský nástroj vlastního hodnocení účinnosti zdrojů pro malé a střední podniky.
Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení má za cíl vybrat poskytovatele služeb na vypracování a testování evropského nástroje vlastního hodnocení účinnosti zdrojů pro malé a střední podniky, dále jen „nástroj"a katalogu opatření na zlepšení účinnosti zdrojů, dále jen „katalogu", které umožní evropským malým a středním podnikům zvýšit chápání jejich výkonu v oblasti účinnosti zdrojů a určit kroky, které by se mohly provádět k jeho zlepšení. Dodavatel bude zejména odpovědný za vývoj nástroje a prototypů katalogu prostřednictvím zabezpečení vlastností, obsahu a složek potřebných s cílem je zabudovat a integrovat do webové aplikace vyvinuté interně útvarem IT útvarem (útvary) Evropské komise.Nástroj, včetně katalogu, je koncipován jako první modul směrem k vytvoření evropského střediska excelence pro účinné využívání zdrojů (COSME 2015), dále jen „středisko“, a to jej bude dále rozvíjet, integrovat a zdokonalovat. Tento nástroj musí být navržený tak, aby poskytoval evropským malým a středním podnikům jakéhokoliv sektoru, velikosti (malé, střední, mikro podniky) a geografické oblasti uživatelsky přívětivou metodu na hodnocení vlastního výkonu v oblasti účinnosti zdrojů a přezkoumání opatření, které by se mohly upravit v zájmu jeho zlepšení nákladově efektivním způsobem. Tímto opatřením bude vytvořen prototyp evropského nástroje vlastního hodnocení pro malé a střední podniky na základě současných, potvrzených metodik, které budou převedeny a upraveny v kontextu celé EU, jakož i prototyp katalogu jednotlivých typů opatření na zlepšení účinnosti zdrojů, s poskytnutím údajů a informací o jejich účinnosti, dopadu na konkurenceschopnost a nákladovou efektivnost. Údaje shromážděné prostřednictvím nástroje a prototypů katalogu budou začleněny do evropské informační databáze o účinnosti zdrojů, které interně zřídí a vytvoří IT útvar (útvary) Evropské komise. Nakonec bude dodavatel nástroj, katalog a celkovou webovou aplikaci, která je integruje, testovat spolu s malými a středními podniky.Je důležité zdůraznit, že rozsah tohoto opatření je omezen na vypracování nástroje a prototypů katalogu a jejich testování v malých a středních podnicích. Výsledné hotové verze, integrované do webové aplikace, kterou vytvoří interní IT útvar (útvary) Evropské komise, budou zpřístupněny a provozovány ve veřejné oblasti až následně v kontextu střediska, které je bude dále zdokonalovat a doplňovat o dodatečné údaje a informace.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
30/08/2014 00:00
nevztahuje se
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2014/S 166-295687 Oznámení o zakázce 30/08/2014 00:00