Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Jmenování technického sekretariátu na podporu provádění směrnice 2010/35/EU
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum zveřejnění v TED:
22/06/2020
Lhůta pro podání nabídek:
20/07/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace
MOVE/2020/OP/0006
Jmenování technického sekretariátu na podporu provádění směrnice 2010/35/EU
Předmětem zakázky je poskytnutí služeb technického sekretariátu pro skupinu oznámených subjektů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních (TPED NBG). Směrnicí 2010/35/EU se zavádí zcela volný trh pro uvádění přepravitelných tlakových zařízení na trh a jejich používání. Směrnice se však vztahuje na plyny přepravované pod tlakem a stanovuje se v ní opatření pro výměnu zkušeností mezi členskými státy s ohledem na strategii oznamování a dohledu nad trhem. S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny je klíčovým prvkem správného uplatňování právního nástroje v celé EU a v přidružených členských státech spolupráce oznámených subjektů ve smyslu směrnice 2010/35/EU. Jsou zapotřebí specializované odborné znalosti v oblasti přepravitelných tlakových zařízení a směrnice 2008/68/ES (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí – RID a Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách – ADN).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
150000.00 EUR
150000.00 EUR
76100000
BE100
Podmínky účasti
Uchazeč musí prokázat 5leté zkušenosti v rámci přepravitelných tlakových zařízení – směrnice 2010/35/EU a směrnice 2008/68/ES a také v ostatních souvisejících standardizačních procesech. Uchazeč musí poskytnout důkazy o přístupu k platným normám. Uchazeč musí prokázat 2leté zkušenosti v oblasti přípravy a vedení sekretářské práce pro zasedání, schopnost vypracovávat programy zasedání, pracovní dokumenty a zápisy z jednání a také poskytovat přehledy. Uchazeč musí prokázat schopnost koncipovat zprávy týkající se tématiky přepravitelných tlakových zařízení v angličtině.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
22/06/2020 00:00
20/07/2020 23:59
22/07/2020 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 119-288059
Oznámení o zakázce
22/06/2020 00:00