Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Epidemiologické odborné znalosti na podporu témat souvisejících s nařízením (EU)...
Veřejný zadavatel:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum zveřejnění v TED:
06/04/2020
Lhůta pro podání nabídek:
26/05/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Epidemiologické odborné znalosti na podporu témat souvisejících s nařízením (EU) 2016/429 nebo zákonem o zdraví zvířat
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat se stanoví předpisy pro prevenci a kontrolu nemocí zvířat, které jsou přenosné na zvířata nebo na člověka. Úřad EFSA byl požádán, aby Evropské komisi poskytl podporu prostřednictvím vědeckých stanovisek, která by tvořila základ pro vydávání pozměňovacích a prováděcích aktů na podporu nařízení č. 2016/429. Toto nabídkové řízení je rozděleno do 2 položek:Položka č. 1: Přezkum stávající literatury a dalších zdrojů relevantních dat v oblasti antimikrobiální rezistence (AMR) včetně dalšího přezkumu literatury se zaměřením na vybrané bakterie AMR;Položka č. 2: Hodnocení opatření týkajících se připravenosti, kontroly, vymycování a zmírňování včetně přezkumu příslušné literatury, dostupných dat a/nebo veškerých dalších zdrojů informací o uvedených nemocech a jejich věrohodné další analýzy.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Rámcová dohoda
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Přezkum stávající literatury a dalších zdrojů relevantních dat v oblasti antimikrobiální rezistence (AMR) včetně dalšího přezkumu literatury se zaměřením na vybrané bakterie AMR, se zaměřením na sběr informací o...
Doba trvání rámcové smlouvy = 1 rok + 1 automatické prodloužení na celkovou maximální dobu trvání 2 po sobě jdoucích let.Informace o rozpočtu = Položka č. 1 - 250 000 EUR - v těchto stropech jsou již obsaženy nepředvídatelné výdaje ve výši 10 % a případné valorizace cen.Rámcová smlouva bude realizována prostřednictvím konkrétních zakázek
Položka 2
Hodnocení opatření týkajících se připravenosti, kontroly, vymycování a zmírňování včetně přezkumu příslušné literatury a/nebo veškerých dalších zdrojů informací o uvedených nemocech a jejich věrohodné...
Doba trvání rámcové smlouvy = 1 rok + 1 automatické prodloužení na celkovou maximální dobu trvání 2 po sobě jdoucích let.Informace o rozpočtu = Položka č. 2 - 150 000 EUR - v těchto stropech jsou již obsaženy nepředvídatelné výdaje ve výši 10 % a případné valorizace cen.Rámcová smlouva bude realizována prostřednictvím konkrétních zakázek.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 090-213676
Oprava
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Oznámení o zakázce
06/04/2020 00:00