Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Vícenásobná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže v oblasti udržitelné prů...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum zveřejnění v TED:
24/09/2014
Lhůta pro podání nabídek:
17/11/2014
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
409/PP/2014/FC.
Vícenásobná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže v oblasti udržitelné průmyslové politiky a výstavby
Vícenásobná rámcová smlouva na vypracování regulačních a ekonomických analýz týkajících se vzájemného působení mezi politikami v oblasti průmyslu, životního prostředí, lidského zdraví, změny klimatu, surovin, energetiky, dopravy, ekodesignu, zaměstnanosti, zdaňování, obchodu a investic, výzkumu a inovací, veřejných zakázek, vnitřního trhu služeb a politikami týkajícími se udržitelných produktů a o důsledku těchto politik na konkurenceschopnost evropských podniků a průmyslových odvětví včetně výstavby a na prospěch spotřebitelů a zaměstnanost.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
24/09/2014 00:00
nevztahuje se
17/11/2014 23:59
26/11/2014 15:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Konkurenceschopnost, životní prostředí, změna klimatu, energetika a doprava
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v rámci položky č. 1 je přispět k hodnocení efektivnosti nákladů jakýchkoliv nových opatření a iniciativ politik v oblastech energetiky, klimatu, životního prostředí, lidského zdraví a dopravy, a zejména jejich příspěvku k posílení konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví či podniků, včetně velkých společností a podniků malé a střední velikosti.
Položka 2
Politika udržitelných výrobků, ekodesign a dále
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v rámci položky č. 2 této rámcové smlouvy je přispět k technické, ekonomické a environmentální analýze, která je nutná pro poskytnutí informací a pomoci politickým činitelům v rozhodovacím procesu, při kontrole a realizaci úkolů požadovaných v rámci směrnice o ekodesignu.
Položka 3
Konkurenceschopnost, ekologické inovace a udržitelnost hodnotového řetězce
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v položce č. 3, je přispět k hodnocení efektivnosti nákladů jakýchkoliv nových opatření a iniciativ v oblasti udržitelnosti hodnotového řetězce, ekologických průmyslových odvětví a prevenci a omezování znečištění, a zejména jejich příspěvku ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví či podniků, včetně jak velkých společností, tak podniků malé a střední velikosti, na celosvětovém trhu.
Položka 4
Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v rámci položky č. 4 této rámcové smlouvy je přispět k technické, ekonomické, sociální, environmentální a regulační analýze, která je nutná pro poskytnutí informací a pomoci politickým činitelům v rozhodovacím procesu, při kontrole a realizaci úkolů požadovaných v rámci CPR.
Položka 5
Akční plán výstavby
Hlavním cílem služeb, které budou zajištěny v rámci položky č. 5 této rámcové smlouvy, je vypracovat analytický důkaz o vývoji na trhu a politických trendech souvisejících s udržitelnou výstavbou, zvýšit budování kapacit na úrovni členských států pro realizaci akčního plánu „Výstavba 2020“ a vyhodnotit dopad opatření doporučovaných v souvislosti s akčním plánem v oblasti rozvoje stavebních podniků, vytváření pracovních míst a udržitelnosti.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2014/S 183-322140
Oznámení o zakázce
24/09/2014 00:00