Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Audit budov Evropského parlamentu pro zlepšení jejich přístupnosti pro osoby s o...
Veřejný zadavatel:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Datum zveřejnění v TED:
02/12/2014
Lhůta pro podání nabídek:
02/02/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Audit budov Evropského parlamentu pro zlepšení jejich přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu, především pro osoby se zrakovými a sluchovými postiženími.
A) Audit budov Evropského parlamentu (areály v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku) s cílem zlepšit přístupnost budov Evropského parlamentu pro osoby s omezenou schopností pohybu (PRM) a zejména osob se zrakovým nebo sluchovým postižením, a zlepšit schopnost pohybu těchto osob v uvedených budovách.B) Audit externích kancelářských budov Evropského parlamentu (informační kanceláře a pobočky) nacházející se v členských státech Evropské unie s cílem zvýšit přístupnost budov Evropského parlamentu pro PRM a zejména pro osoby se zrakovým nebo sluchovými postižením, a zvýšit možnost pohybu těchto osob v uvedených budovách.C) Studie pro instalaci střediska pro osoby se zrakovým postižením ve Štrasburku.D) Vypracování obecné příručky (vademeka) pro každý z těchto areálů, která bude standardních dokumentem pro účely plánování a posuzování činností, které budou prováděny v budovách Evropského parlamentu v daných areálech.E) Vypracování příručky přístupnosti budov v případě každého z uvedených areálů pro zajištění přístupu do budov Evropského parlamentu v těchto areálech.F) Vypracování informačních letáků psaných jednoduchým jazykem pro návštěvníky a zainteresované strany ohledně projektů přístupnosti Evropského parlamentu.G) Návrh prostředků pro komunikaci projektů Evropského parlamentu v oblasti přístupnosti pro osoby s postiženími, a to jak uvnitř, tak vně budov Evropského parlamentu.H) Samostatně cenově ohodnocená zadání, která nejsou výslovně uvedena v bodech A)–G) výše, ovšem která se týkají předmětu této zakázky dle vymezení v článku 3.8 technických specifikací.Audity dle ustanovení bodů A) a B) výše se týkají budov, které momentálně obývá Evropský parlament v průběhu trvání zakázky. Tyto audity se mohou týkat i budov, které si Evropský parlament případně pořídí v průběhu trvání zakázky a které budou případně předmětem samostatně cenově ohodnocených zadání.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 018-028027
Oprava
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Oznámení o zakázce
02/12/2014 00:00