Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Pilotní projekt na systém vstupu a výstupu na pozemních hranicích
Veřejný zadavatel:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum zveřejnění v TED:
12/08/2020
Lhůta pro podání nabídek:
21/09/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace
Frontex/OP/433/2020/AH
Pilotní projekt na systém vstupu a výstupu na pozemních hranicích
Frontex má v úmyslu zakoupit technickou podporu s cílem vyvinout, instalovat, provozovat a demontovat rozmístitelné samostatné systémy hraniční kontroly schopné shromažďovat údaje o cestujících relevantní pro systém EES, které budou provozovány na pozemních hraničních přechodech EU. Nasazené systémy musí být propojeny s vnitrostátním systémem kontroly hranic hostitelské země. Spojení obou systémů bude společným úsilím zhotovitele a příslušných národních hostitelských úřadů (Bulharsko pro položku č. 1 a Španělsko pro položku č. 2).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Veřejná zakázka
73000000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
12/08/2020 00:00
21/09/2020 14:00
23/09/2020 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Pilotní projekt na systém vstupu a výstupu na pozemní hranici v Bulharsku Pilotní projekt bude vypracován ve dvou fázích, první fáze bude provedena po podpisu smlouvy; druhá fáze bude provedena pod podmínkou pozitivního hodnocení výsledků první fáze agenturou Frontex a s výhradou výslovné písemné žádosti agentury Frontex o pokračování.Technologie, která má být vyvinuta v pilotním projektu, spočívá v návrhu „hlavního rozmístitelného systému kontroly hranic a systému EES“ (dále jen „hlavní systém“); jeho výrobě, testování, nasazení, školení uživatelů, propojení se systémem hostitelské země, podpoře uvedení do provozu po dobu určitou, jakož i demontáži a likvidaci systému po dobu trvání pilotního projektu.Základní systém bude podporovat přechod hranic a registraci v systému EES (na základě cestovního dokladu; obličeje a otisků čtyř prstů) státních příslušníků třetích zemí za použití kombinace samoregistračních kůlů a biometrických bran. Zabezpečené propojení (uzavřené připojení) a komunikace s vnitrostátními systémy hraniční kontroly, provádění hraničních kontrol u všech cestujících a registrace/ověření v systému EES u státních příslušníků třetích zemí by byly prováděny společně poskytovatelem služeb a hostitelským členským státem (Bulharsko).
Položka 2 Pilotní projekt na systém vstupu a výstupu na pozemní hranici ve Španělsku Pilotní projekt bude vypracován ve dvou fázích, první fáze bude provedena po podpisu smlouvy; druhá fáze bude provedena pod podmínkou pozitivního hodnocení výsledků první fáze agenturou Frontex a s výhradou výslovné písemné žádosti agentury Frontex o pokračování.Technologie, která má být vyvinuta v pilotním projektu, spočívá v návrhu „hlavního rozmístitelného systému kontroly hranic a systému EES“ (dále jen „hlavní systém“); jeho výrobě, testování, nasazení, školení uživatelů, propojení se systémem hostitelské země, podpoře uvedení do provozu po dobu určitou, jakož i demontáži a likvidaci systému po dobu trvání pilotního projektu.Základní systém bude podporovat přechod hranic a registraci v systému EES (na základě cestovního dokladu; obličeje a otisků čtyř prstů) státních příslušníků třetích zemí za použití kombinace samoregistračních kůlů a biometrických bran. Zabezpečené propojení (uzavřené připojení) a komunikace s vnitrostátními systémy hraniční kontroly, provádění hraničních kontrol u všech cestujících a registrace/ověření v systému EES u státních příslušníků třetích zemí by byly prováděny společně poskytovatelem služeb a hostitelským členským státem (Španělsko).
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2020/S 172-412785 Oprava 04/09/2020 00:00
2020/S 155-378290 Oznámení o zakázce 12/08/2020 00:00